BFO adventskalender i Bodø

I desember måned har BFO lokalforening Bodø gjennomført adventskalender med trekning for sine medlemmer.

Hovedstyremøte med fremtidsfokus

2014 er snart historie, og årets siste møte i BFOs hovedstyre ble viet organisasjonens virksomhet og fokus i 2015 og framover.

 

Rasering av arbeidslivet - YS reagerer skarpt

BFO har lang erfaring i virkningen av midlertidige ansettelser i forsvarssektoren. - Og den er ikke god, sier leder BFO, Jens B. Jahren. 35 års aldersgrense er ett eksempel.

BFO vs Staten i Arbeidsretten

BFO og PEFO møtte onsdag 3. desember i Arbeidsretten for å få en avdømming i en pågående tvistesak rundt forvaltning av ATF.

BFO grunnkurs i Bodø

Torsdag 4. desember ble det gjennomført et BFO grunnkurs for tillitsvalgte ved Reitan, 132 LV og 330 SKV.

Dårligere tider for statsansatte - YS kritisk

YS Stat er kritiske til at statens incentivordning stadig forringes. Utfordrende å rekruttere og beholde statsansatte er spådommen.