BFO styrker Luftforsvaret i omstillingen

Jan Tore Garseg har takket ja til vervet som BFO sin omstillingstillitsvalgt i Luftforsvaret.

Særaldersgrensen i Forsvaret

BFO og NOF har sammen reagert på at Departementet har sendt ut en spørreundersøkelse om Særaldersgrensen i Forsvaret. BFO har hatt et møte med Forsvarsdepartementet, og i etterkant sendt ut en orientering til sine medlemmer.Les Departementets forklaring..

 

Offisersbladet kommer!

Ny utgave på vei i posten til deg. Visste du at Offisersbladet blir drevet etter redaktørplakaten? Redaktøren tar dette opp i sin leder.

Ulik kompensasjon - helt uakseptabelt

BFO sine medlemmer ved Joint Warfare Center Stavanger reagerer på forskjellsbehandlingen. Her svikter Forsvaret, og det forsurer arbeidsmiljøet sier BFOs tillitsvalgte.

BFOs medlemsavtale med CTC Bilpartner

BFO har i en årrekke hatt en meget god medlems-avtale med CTC Bilpartner. Leasing, eller privatleie som det populært heter nå, er stadig mer populært. BFO-medlemmer får jevnlig meget gode spesialtilbud.

Nytt lønnssystem for militært personell på plass

Etter lang tids behandling er nå endelig det nye lønnssystemet for OR/OF formelt på plass. YS Stat, Kommunal- og moderniseringsdepartementet samt de øvrige partene i Staten har nå signert avtalen.