Framtidig lokalisering av FPVS – drøftingsuttalelse

Partene på sentralt nivå var innkalt til å drøfte arbeidstakerorganisasjonenes høringsuttalelse med bakgrunn i den studien HR-prosjektet har utarbeidet og som har anbefalt at framtidig lokalisering blir med hovedvekt på Hamar/Elverum med et delelement i Harstad.

Glemte de Forsvaret?

Regjeringen har lagt fram sitt reviderte nasjonalbudsjett, og Forsvaret er avspist med smuler. Glemte de Forsvaret?

 

Forsvarets politiske- og militære ledelse glimret med sitt fravær, under Fritt Ord-prisen

Generalløytnant Robert Mood ble tildelt årets Fritt Ord-pris 2016, under en høytidelig seremoni på Den Norske Opera den 10. mai.

Brudd i lønnsoppgjøret – hva betyr det?

Natt til 1. mai ble det brudd mellom partene i det statlige lønnsoppgjøret, og mange spør seg om hva dette betyr for meg.

Spørreundersøkelse sendt ut.

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer, der vår tilsynskomite ønsker en tilbakemelding på Offisersbladet og BFOs kommunikasjon med medlemmene.

«Tillitsvalgt som leder» et unikt kurs

Dette kurset er BFO alene om. Det gir en svært god innsikt i rollen som tillitsvalgt, både som leder og deltager i forhandlinger.