BFOs HTVer og FRITVer er samlet på Hamar

BFO samler sine Hovedtillitsvalgte og fristilte tillitsvalgte jevnlig, for gjensidig informasjons-utveksling og debatt rundt viktige temaer for våre medlemmer.

Brudd mellom staten og YS Stat

Det er brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat. – Staten var ikke villig til å imøtekomme oss når det gjelder generell lønnsøkning for alle. Vi fikk heller ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier leder for YS Stat Pål N. Arnesen.

 

Skoletillegget - Kvart seier!

Etter et betydelig samlet press fra BFO og de øvrige organisasjonene, har Forsvaret valgt å videreføre skoletillegget til 31.07.2017.

Gave til alle medlemmer!

BFO og Milrab har hatt et godt samarbeid i en god stund nå. For å styrke dette samarbeidet og medlemsfordelene hos oss, gir Milrab nå ut en gratis powerbank til alle våre medlemmer.

BFO om Langtidsplanen

De siste dagers lekkasjer til media om Langtidsplanen har skapt mye oppmerksomhet. Om bare noe av innholdet i lekkasjene er korrekte så vil det medføre store omveltninger for våre medlemmer og deres familier.

Enighet om ny «NATO-avtale»

Etter krevende forhandlinger har partene kommet til enighet om ny Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner,
NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen)