Langtidsplanen gir ikke et bærekraftig forsvar

Aftenposten inviterte leder BFO til å komme med en kronikk om regjeringens forslag til Langtidsplanen. Befalets fellesorganisasjon (BFO) var i utgangspunktet fornøyd med det helhetli bildet som ble fremlagt av Regjeringen 17. juni. Økonomien, kapasitetene og de foreslåtte endringene var bedre enn forventet.

Er fasiten feil – en rasering av utdanningssystemet

Da har roen senket seg, intervjuene er gjort og vi har fått tid til å lese gjennom langtidsplanen. Jo mer vi leser jo flere spørsmål melder seg. Både til den økonomiske helheten, til opptrappingen, til personellkapitlet i helhet – og ikke minst den varslede endringen i utdanningssystemet; spiller forsvarsdepartementet blindebukk med våre skattepenger?

 

Fasiten er klar – Forsvaret blir styrket?

Da har Statsministeren offentliggjort ny langtidsplan for Forsvaret. Hovedinntrykket er at dette er et steg i riktig retning, og de store linjene fra Forsvarssjefens råd er tatt på alvor.

Personellet først!

Denne uken har vi hatt samling med våre Hovedtillitsvalgte. Den kommende Langtidsplanen var et sentralt tema. Våre tillitsvalgte grugleder seg!

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) – Fullt gjennomslag!

Ett år etter at Stortinget vedtok Forsvarspersonelloven som innførte Spesialistkorpset, har det pågått en revisjon for om mulig å forbedre og forenkle regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret.

Høy aktivitet i BFO

Samtidig som det gjennomføres drøftinger og forhandlinger på alle nivå i Forsvaret, er det vi også ute og møter medlemmene der de er!