Reforhandlinger

Både ATF og kompensasjonsavtalen skal reforhandles i løpet av 2014. BFO inviterer deg til å komme med innspill nå!

Nasjonal Veterankonferanse i Tromsø

BFO er godt representert under årets nasjonale veterankonferanse i Tromsø. Tre dager er satt av til et variert program med foredrag og paneldebatter, primært rundt ivaretagelse av veteraner.

 

Populære elevkvelder

BFO har denne uken gjennomført elevkveld ved to store befalsskoler. Det var meget god oppslutning både ved UBHH og LBSK

Jorunn Berland gjenvalgt

BFO gratulerer Jorunn Berland som onsdag ble gjenvalgt som YS-leder. Erik Kollerud, leder i Delta og Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat, ble valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. - Jeg grugleder meg til fire spennende år, sa en tydelig rørt Berland.

Rekordhøsten

Høstens elevrunder er avsluttet. Rekrutteringsansvarlig i BFO, kaptein Lars Andreas Irgens kan fortelle at årets elevrunder har gitt særdeles gode resultater.

Nytt profesjonsforbund?

Befalets Fellesorganisasjon har henvendt seg til Norges Offisersforbund i forbindelse med deres kommende landsmøte, der BFO tar initiativ til å danne et nytt militært profesjonsforbund.