Sommeråpent i sekretariatet

Selv om ferieavviklingen har startet for fullt og kapasiteten er noe redusert, vil BFOs sekretariatet være operativt hele sommeren.
Dersom du trenger kontakt med en tillitsvalgt treffes vi på 23 10 02 20. GOD SOMMER grin

BFO-stipendet 2014-2015

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom «BFO-stipendet». Søknadsfristen er 31. August!. Logg inn på «MIN SIDE» og søk stipend i dag.

 

Ny og moderne grensestasjon i Pasvik

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide klippet snoren og markerte åpningen av den nye Pasvik grensestasjon. Grensevakta har med det fått et moderne bygg og tar i bruk et nytt operasjonskonsept for tjenesten.

Enighet om ny «INTOPS-avtale»

BFO har sammen med de andre partene fremforhandlet ny særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

YS Stat: Ja i uravstemningen

Medlemmene av YS Stat sa et klart ja i avstemningen om ny hovedtariffavtale. 72 prosent stemte for forhandlingsresultatet i statlig sektor.

13 tidligere såret i strid - mottok sine medaljer

Fred har en pris, og dere betalte kostnaden for denne freden, sa feltprest Kyrre Klevberg til medaljemottakerne i Fanehallen på Akershus Festning. Fire forskjellige hendelser ligger til grunn for tildelingen av Forsvarets medalje for sårede i strid.