Lokale Lønnsforhandlinger 2014

Det nærmer seg. BFO er allerede godt i gang med forberedelsene. Her er litt informasjon om status. Les mer.

Fra 5030 søkere til 640 elever

I dag tidlig fikk 640 aspiranter tilbud om skoleplass ved en av Forsvarets befalsskoler. BFO har fulgt opptakets tre faser- fra oppstarten 22. juni til skolerådet og endelig opptak 6. juli.

 

Sommeråpent i sekretariatet

Selv om ferieavviklingen har startet for fullt og kapasiteten er noe redusert, vil BFOs sekretariatet være operativt hele sommeren.
Dersom du trenger kontakt med en tillitsvalgt treffes vi på 23 10 02 20. GOD SOMMER grin

BFO-stipendet 2014-2015

Ønsker du mer utdanning? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er nok gjennom «BFO-stipendet». Søknadsfristen er 31. August!. Logg inn på «MIN SIDE» og søk stipend i dag.

Ny og moderne grensestasjon i Pasvik

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide klippet snoren og markerte åpningen av den nye Pasvik grensestasjon. Grensevakta har med det fått et moderne bygg og tar i bruk et nytt operasjonskonsept for tjenesten.

Enighet om ny «INTOPS-avtale»

BFO har sammen med de andre partene fremforhandlet ny særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.