BFO møtte Forsvarsministeren

Ine Eriksen Søreide inviterte BFOs ledelse til samtale og diskusjon rundt blant annet langtidsplanlegging og forsvarsbudsjett.

Ny leder for BFO Akershus

Stefan Ruyter er nyvalgt leder for BFO Akershus, som med over 400 medlemmer er en av BFOs største lokalforeninger.

 

Forsvaret i Vest-Norge forvitres

BFO region Vest med klar uttalelse om Forsvarets situasjon på Vestlandet. Les uttalelsen her

Lokal lønn - Status

De lokale lønnsforhandlingene går mot slutten og enkelte DIFer er ferdigforhandlet. Les status om lokale lønnsforhandlinger i denne artikkelen.

Reforhandlinger

Både ATF og kompensasjonsavtalen skal reforhandles i løpet av 2014. BFO inviterer deg til å komme med innspill nå!

Nasjonal Veterankonferanse i Tromsø

BFO er godt representert under årets nasjonale veterankonferanse i Tromsø. Tre dager er satt av til et variert program med foredrag og paneldebatter, primært rundt ivaretagelse av veteraner.