Reforhandlinger - endret frist

Både ATF og kompensasjonsavtalen skal reforhandles i løpet av 2014. Endret frist for innspill er 2. desember

Kadetter på BFO-grunnkurs

Onsdag 19. november ble det gjennomført BFO grunnkurs for KAFO styret på Luftkrigsskolen.

 

Bånn gass på Hamar

Elevene og kadettene er godt i gang med det ambisiøse programmet for helgen. Forsvarssjef (p) Harald Sunde og krigsveteran Thomas Nysted ga deltakerne noe å tenke på.

BFO i nytt møte med FD

Befalets Fellesorganisasjon var i dag i møte med statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet, om ny Befalsordning.

Nå svekkes forsvarsevnen

Operative offiserer nektes adgang til arbeidsplassen. Årsak: Sikkerhetsklareringen er utløpt. – Bunken av saker bare vokser, sier FSA.

Enighet om lokal lønn

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret er nå sluttført. Målet er utbetaling på desember lønn.