Utdanning – kostnad eller investering?

«Forsvaret koster enormt med penger, det er det dyreste et land kan holde seg med. Likevel er det ingen land som avskaffer militærvesenet. Det er ingen sølvmedalje i krig. Har man ikke overlegen teknologi og overlegne mannskaper, taper man. Da kan man ikke raske sammen noen med sivil utdannelse og slenge på et kurs i operasjonskunst. Nå må beredskapen opp.»

McKinsey rapporten - førsteinntrykk

BFO ønsker at Norge skal ha et best og mest mulig effektivt forsvar av landet. Vi har fokus på den ansatte og den ansattes arbeidssituasjon, herunder: Forutsigbarhet i ansettelsesforholdet, relevante og utfordrende arbeidsoppgaver, samt etterrettelig behandling basert på lover, avtaler og kjøreregler i arbeidslivet.

 

BFO på USA-reise

BFO har nettopp avsluttet en rundreise blant medlemmer som tjenestegjør i USA. Intensjonen er å informere de som tjenestegjør ute om de viktigste endringene hjemme. BFO takker for gode diskusjoner og god mottakelse på vår rundtur.

Beklager, men rapporten er irrelevant!

BFO fikk i dag presentert rapporten fra konsulentselskapet McKinsey om modernisering og effektivisering av utvalgte stabs, støtte og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren. Vi må bare beklage, men resultatet av rapporten er dessverre irrelevant!

Trygghet er ikke gratis!

Nordiske offisersallianse (NOA), som representerer mer enn 35.000 medlemmer i Danmark, Sverige, Finland og Norge, kan ikke lenger stå inne for forsvarsevnen i våre respektive land.

Enighet om ny lov: - YS er skuffet over mer midlertidighet

- Jeg er skuffet over at forslaget om midlertidige stillinger i ny arbeidsmiljølov fikk tilslutning fra de fire borgerlige partiene. YS frykter at midlertidige ansettelser vil bli mye mer vanlig og erstatte dagens ordning med prøvetid, sier YS-leder Jorunn Berland.