BFO - FMR og lekkasjer

BFO har den siste tiden stadig blitt kontaktet av medlemmer og media om spørsmål rundt FMR og andre forsvarsrelaterte ting som har vært i media i det siste.

Ny etat etableres!

Regjeringen etablerer en egen etat under FD for å styrke materiellforvaltningen og materiellinvesteringene i forsvarssektoren. Dette skjer samtidig som Forsvarssjefen gjennomfører, på oppdrag fra statsråden - et fagmilitært råd, for nettopp å beskrive Forsvarets fremtidige organisasjon.

 

McKinsey rapporten - BFOs innspill

Rapporten fra McKinsey er et viktig innspill med mange gode forslag, og vil kunne skape større operativ evne gjennom en bedre utnyttelse av budsjettet.

Lav boliglånsrente med YS-tilbud

BFO får mange henvendelser fra medlemmer nå som lånerenten i Statens pensjonskasse (SPK) har steget kraftig ift markedet forøvrig.
BFO-medlemmer kan benytte seg av avtalen YS har med Gjensidige bank. Avtalen gir i dag lånetilbud med nominell rente fra 2,7%

Gratiskonsert for veteraner med familie den 10. mai!

Forsvarssjefens festkonsert I TJENESTE FOR NORGE, blir en musikkopplevelse. I anledning veteran- og frigjøringsdagen, inviterer Forsvarssjefen alle veteraner og deres familier til gratiskonsert i Konserthuset den 10. mai.

Fellesopptaket til krigsskolene er godt i gang!

Krigsskolen på Linderud tok denne uke imot 355 søkere til krigsskolene i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I år møtte flere enn normalt til opptak. 19 prosent av de fremmøtte var kvinner.