Til politikerne fra de ansatte: T-35 må bort!

BFO har nå gjennomført fire temadager med fokus på ny militær ordning. Tilbakemeldingene er mange og gode, men på ett punkt er tilbakemeldingen unison. 35-års aldergrense må bort!

Vi bryr oss! T35 er ikke løsningen!

Realitetene i ny militær ordning har sunket inn blant Hærens HRS-miljø. Og budskapet vi tar med oss etter to dager på Rena er «at dette vil ikke virke så lenge det ikke blir gjort noe med ansettelsesforholdet».

 

BFO på Sessvollmoen

Vi har gjennomført BFO Grunnkurs for tillitsvalgte ved flere avdelinger på Sessvollmoen. Med dette stiller de nå enda bedre forberedt i sine svært viktige verv.

Samarbeidsgruppe Bodø og Ørlandet

Omstillingen i Luftforsvaret er i full gang, og mange av Luftforsvarets ansatte er direkte berørt. Selv om utfordringene er svært forskjellige, samarbeider BFOs lokalforeninger i Bodø og Ørlandet tett i den pågående prosessen.

BFO-grunnkurs på Madla

Mandag 9. februar ble det gjennomført et BFO grunnkurs for tillitsvalgte og BFO medlemmer på KNM Harald Hårfagre (Madla).

Ny militær ordning - Ørland først

Torsdag traff nestleder BFO Rune Rudberg Ørlandet hovedflystasjon som et rakettnedslag. Som første avdeling i Forsvaret fikk Ørlandet oppleve BFO temaseminar om «ny militær ordning». Et fullsatt Valhall fikk i løpet av tre timer ny kunnskap om bakgrunnen for og historien frem til der ordningen er i dag.