Verv en kollega

Vis omsorg - anbefal oss for dine kollegaer10 gode grunner til å bli medlem

1. Har lavest kontingent av organisasjonene. Tjenestegjørende betaler 0,95% av pensjonsgivende inntekt.

Betydning for deg: Kontingenten kan trekkes av på skatten hvert år og du får mer til overs.

2. Blant markedets beste forsikringer. BFO-Pakken er unik med 8 elementer tilpasset en militær arbeidshverdag.

Betydning for deg: Fullforsikret til lavest mulig pris.

3. Gratis elev, lærling- og kadettforsikring.

Betydning for deg: Du blir godt ivaretatt under utdanning.

4. BFO Forsikringskontor består av dyktige og uavhengige rådgivere som er spesialisert på BFO sine forsikringer.

Betydning for deg: Tilgang på de forsikringer som er tilpasset din livssituasjon.

5. Ungdomsorganisasjoner for unge medlemmer.

Betydning for deg: Mulighet til å påvirke.

6. Lokalforeninger i inn- og utland fordelt på 5 regioner.

Betydning for deg: Dine interesser blir ivaretatt uansett hvor du tjenestegjør.

7. Medlemsbladet Offisersbladet utgis i egen regi 6 ganger i året.

Betydning for deg: Du holdes orientert om viktige saker i forsvarssektoren av et anerkjent tidsskrift.

8. Vår hovedorganisasjon YS er partipolitisk uavhengig. Vi samarbeider med alle partier, når det tjener vår sak.

Betydning for deg: Ingen økonomisk støtte til politiske partier.

9. BFO-Skolen tilbyr spesiallagde kurs.

Betydning for deg: Mulighet til faglig påfyll.

10. BFO-Stipend med inntil 12 500,- pr. år.

Betydning for deg: Utdanning skal lønne seg.

Hvordan verve?

Trykk på "Verv medlem" helt øverst til venstre for menyen.

Fyll inn feltene og minn din kollega om sjekke mailen sin.

Vårt vervesystem

Som takk for at du hjelper oss å vokse tilbyr vi deg 1 000 kroner pr. tjenestegjørende medlem du verver.

For medlemmer som ikke betaler kontingent ( Elever, kadetter 1G, 1. års lærling) fordelsmedlemmer og HV Innsats gjelder 3 pr. tusenlapp.

Pengene settes på din vervepoengskonto. 

 

Hvordan bruke vervepoengene?

Vår erfaring er at mange bruker vervepoengene sine hos Milrab. Fremgangsmåten hvis du ønsker å bruke vervepoengene hos Milrab er følgende: 

  1. Du må kontakte BFO for å motta en vervepoengkode
  2. Når du skal avslutte handelen, så skriver du inn vervepoengkoden på venstre side under "Gavekort"
  3. Vervepoengene trekkes da fra den totale summen i handlekurven din

Ønsker du å benytte en av våre andre samarbeidspartnere må du ta vare på kvitteringen og sende denne inn til oss for utbetaling. 

Oversikten over våre medlemsavtaler finner du her.