#Under28

Blåmandag, turbotirsdag, lillelørdag, snarterrehelgtorsdag, Freddan? Vi hjelper deg igjennom arbeidsuka!

Bli medlem#Under28 Forsikring


Nytt konsept

BFO har lansert et nytt konsept med fokus på alle våre medlemmer under 28 år! Vi samler alle våre unge medlemmer, på tvers av grad og gren. Det gir oss gode muligheter for å skape arenaer for å motvirke eventuelle uheldige konsekvenser

I dette ligger også en antagelse om at unge mennesker har flere ting til felles, uavhengig av grad og utdanningsnivå. Eksempler på dette er bolig, bil, lønn, skatt, sparing, utdanningsambisjoner, kompetansepåfyll og behovet for selvrealisering.

Vi har etablert en egen gruppe på Facebook, der du kan diskutere utfordringer som ung i Forsvaret, samt forslag til aktiviteter som BFO kan gjennomføre hos deg.

Hva koster #Under28?

Alle lønnede medlemmer betaler normal kontingent pålydende 0.95% eller det kongressen måtte vedta i fremtiden. Samme som før altså.

Det gjøres unntak for kadetter / lønnede studenter i overgangsfasen til fullt ut implementert ny utdanningsordning, der disse fortsetter med kontingent på kr. 100 per måned.

Ulønnede medlemmer betaler ikke kontingent. Dette inkluderer militære elever/studenter/kadetter på 1G, samt OR1 elever og 1. års lærlinger.

Eget forsikringstilbud!

Alle medlemmer #Under28 får tilbud om en ung pakke fra If Skadeforsikring.

Annonse If Skadeforsikring #Under28