NORMAN & CO

15 timer gratis advokatbistand pr.år (krever BFO-pakken eller elev/kadett/lærlingforsikring)Dette er avtalen

15 timer årlig gratis bistand fra advokatfirmaet Norman & Co.
I avtalen har du rett til råd og bistand innen flere privatrettslige områder, eksempelvis:

  • Familie- og arverett
  • Kjøpsrett
  • Identitetstyveri
  • Kontrakter
  • Fast eiendom
  • Førerkortbeslag
  • Juridiske avtaler og skjemaer m.m.

Avtalen dekker også egne kostnader forbundet ved eventuell rettsak. Avtalen dekker også mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpdekning i innboforsikringen.

Saker av arbeidsrettslig karakter er inkludert i medlemskontingenten fra før, og dekkes således ikke av denne avtalen, men etter avtale med BFO.

Det er generelt svært få begrensninger i forhold til saker som ikke dekkes.
Oppdrag som omfatter straffesaker, næringsvirksomhet og saker etter utlendingsloven dekkes ikke. Videre gis det ikke bistand etter utenlandsk lovgivning.

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen gjelder for alle medlemmer som har BFO-pakken eller har elev/kadett/lærlingforsikring. 

Partner (ektefelle/samboer) og barn inntil fylte 21 år med samme folkeregistrerte adresse, omfattes også av ordningen.

Det er ingen egenandel ved bruk av ordningen.

Hvordan benytter jeg meg av avtalen?

Benytt deg av skjema nederst på siden.

Medlemmer får svar pr. epost innen to virkedager. Dersom saken haster anbefales dette nevnt i emnefeltet ved innsending av din sak.

Kontakt Norman & Co

 

 


Du må logge inn for å kunne levere inn skjema til advokatene.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem