Høyskolen Kristiania

RabattavtaleTrenger du faglig påfyll?

Tilbudet 
er unikt og gjør at du kan få faglig påfyll billigere. De fleste av studieprogrammene foregår på nett, og krever ikke fysisk oppmøte. Dette gjør det ekstra attraktivt for deg som for eksempel har familie og/eller en stilling hvor det er utfordrende å møte til obligatorisk undervisning. Dette gjør at Høyskolen Kristiania tilbyr studieprogram som er tilrettelagt for deg som jobber i Forsvaret.

NYHET i 2019!
Høyskolen Kristiania introduserer nå en ny erfaringsbasert mastergrad i praktisk lederskap, tilpasset deg som er i arbeidslivet. Utdannelsen tilbys på deltid over 3 år. Undervisningen er samlingsbasert i motsetning til mange av de andre studieprogrammene som er nettbasert. Dette er en forutsetning for å kalle det praktisk lederskap. Undervisningssamlingene er utviklet i samarbeid med lederutviklingsmiljøer ved EDHEC Business School og Timbr.

Gjennom studiet vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne lede i en krevende og uforutsigbar hverdag.

Studiet er oppdatert for et arbeids- og organisasjonsliv i hurtig endring. Herunder utvikling innen teknologi, økonomi og klima som setter dagens premisser, og hvordan du kan utvikle ditt lederskap i et krevende terreng. Masteren kombinerer forsikringsbasert lederutvikling, med personlig utvikling, slik vi også kjenner det fra Forsvaret.

Les mer om utdannelsen, samarbeidspartnere, stduiemodell, undervisningsform, opptaksinformasjon og karriere her.

UNIKT for offiserer med krigsskole (Sjøkrigsskole, Luftkrigsskole og Hærens krigsskole)
Offiserer med fullført krigsskole vil bli vurdert for opptak uten å ha gjennomført praksis i 3 år etter endt utdannelse. Offiserer som søker oppfordres til å levere motivasjonsbrev

BFO
har alltid vært opptatt av kompetanse. Ved å kombinere rabattert utdanning med BFO-stipendet, kan du nå få de billigste høyskolefagene i landet. Gjennom samarbeidet mellom Høyskolen Kristiania og BFO får du en videreføring fra BFO-skolen eget utdanningstilbud og helt opp på master-nivå. Dette er unikt for deg som jobber i Forsvaret!

Finn ut mer
Logg deg inn på medlemssidene og finn ut hva tilbudet inneholder for deg og din familie. Hva du kan studere finner du på nettsidene til Høyskolen Kristiania.