Regioner

BFO er delt opp i fem regioner og dekker hele Norge fra Nordkapp til Lindesnes.Regioner

BFO er delt opp i 5 regioner.

Alle lokalforeninger tilhører en region, og foreningen er representert i styret i henhold til gjeldende vedtekter for regionen.

Regionens formål er å koordinere aktivitet, samt være bindeleddet mellom BFOs politiske ledelse og lokalforeningene. Regionene har eget budsjett.

Regionstyremøtene nyttes til å oppdateres på pågående saker av viktighet for BFO, kompetansebygging, drift av regionen og nettverksbygging. Møtene er en arena for erfaringsutveksling, diskusjoner, samkjøring og sosial aktivitet.

I tillegg til regionene, er BFO godt representert hos alle Forsvarets avdelinger i utlandet.

Region Viken

Viken er et historisk navn på området rundt Oslofjorden.

BFO Region Viken har lokalforeninger i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold, og er den største regionen målt i antall medlemmer.

Forsvarsdepartementet med underliggende etater har standkvarter i regionen, og alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner er representert.

Region Viken har følgende lokalforeninger

Akershus
Huseby
Karljohansvern
Kjeller
Kolsås
Kongsberg
Linderud
Lutvann
Mågerø
Rygge

Region Vest

I Rogaland finner du lokalforeningene på de tradisjonelle plassene i Vatneleiren, på Sola flystasjon, på Jåtta og på Madla.

Stavangerområdet har sterke militære tradisjoner, og dagens situasjon med store oljeinstallasjoner i området og utenfor kysten, er behovet vel så stort som tidligere for militær tilstedeværelse og aktivitet.

I Madlaleiren utdanner KNM Harald Haarfagre rekrutter til førstegangstjeneste i Luftforsvaret, Sjøforsvaret og til fellesinstitusjonene.

Lengst nord i regionen, ligger Bergensområdet med regionens eneste festningsverk, Bergenhus Festning, og Haakonsvern som de to synligste militære etablissementene.

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern er stedet hvor de fleste DIF’ene i Bergensområdet er lokalisert.

Bergenhus er vertskap for den militære musikken på Vestlandet, Forsvarets regnskapsadministrasjon, HV-09 og selve kommandantskapet.

Region Vest har følgende lokalforeninger

Kjevik
Stavanger
Jåttå
Sola
Madla
Bergenhus
Haakonsvern

BFO Haakonsvern Nyhetsbrev juni 2019

Region Midt-Norge

BFO region Midt-Norge er en velfungerende region med fokus på medlemmer i fylkene: Nordland, Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Vi er engasjerte og ivaretar regionens og medlemmenes interesser i god dialog med andre tillitsvalgte, hovedstyret og BFOs ledelse.

Region Midt-Norge har følgende lokalforeninger

Bodø
Reitan
Drevjemoen
Værnes
Luftkrigsskolen
Ørland
Setnesmoen

Region Nord-Norge

BFO Region Nord-Norge har lokalforeninger i de tre nordligste fylkene og har medlemmer fra alle Forsvarsgrenene.

Regionen består av 11 lokalforeninger som dekker alle forsvarsgrener og områder.

Region Nord-Norge har følgende lokalforeninger

Andøya
Bardufoss
Bjerkvik
Harstad
Kirkenes
Porsanger
Setermoen
Sensor Nord
Sortland
Skjold
Sørreisa

Region Indre Østland

Kraftsentra i regionen er basene på Jørstadmoen, Sessvollmoen og Rena leir.
Luftforsvaret er representert i regionen ved lokalforeningen på Gardermoen flystasjon. HV har to ”baser” i regionen, ved HV-05 i Elverum og HVSKS på Dombås.

Region Indre Østland har følgende lokalforeninger

Dovre
Lillehammer
Vest Oppland
Hamar
Elverum
Rena
Gardermoen
Øvre Romerike