Om BFO

Fagforeningen for militære ansatte, lærlinger, elever og kadetter

Bli medlem 10 gode grunner til å bli medlem


Befalets Fellesorganisasjon

BFO jobber for å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Ett yrke – én organisasjon 

Vi mener at å samle alle militært ansatte, lærlinger, elever og kadetter i én organisasjon er viktig for å fremme profesjonstanken.

Gjennom størrelse får organisasjonen makt, og gjennom makt får organisasjonen større gjennomslag.

BFO har hatt en jevn vekst de siste årene og er nå over 10.000 medlemmer fordelt på ulike medlemskategorier. Det betyr at du kan ha et medlemskap i BFO fra du arbeider i Forsvaret og livet ut. Her kan du se våre medlemskategorier.

Befalets Fellesorganisasjon er Norges største fagforening for militære ansatte, lærlinger, elever og kadetter, uavhengig av gradsnivå og gren. 

  • Over 10.000 medlemmer
  • 26 heltidsansatte 
  • Over 200 tillitsvalgte
  • Ca. 50 lokalforeninger

Les mer om BFO

Kontakt oss

Prinsipp- og handlingsprogram 2020-2023

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Mobilbrukere, trykk her for å lese: BFO Prinsipp- og handlingsprogram.

Du får tilgang til mer innhold ved å logge inn...

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem