Om BFO

Befalets Fellesorganisasjon er organisasjonen for alle militært tilsatte og militære embedsmenn, på alle gradsnivå.

Bli medlem


Dette er BFO

BFO jobber for å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosial interesser.

Ett yrke – én organisasjon er vår visjon.

Å samle alle militært tilsatte i én organisasjon er viktig for å fremme profesjonstanken. Gjennom størrelse får organisasjonen makt, og gjennom makt får organisasjonen større gjennomslag.

BFO jobber for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet og støtte arbeidet med å fremme forsvarstanken og forsvarsviljen i det norske folk.

Ett yrke – én organisasjon

Etter vedtaket på ekstraordinær kongress august 2015 om å ta opp alle militært tilsatte som medlemmer, har BFO hatt en meget god medlemsvekst og er nå over 9500 medlemmer.

Organisasjon

BFOs medlemmer velger sitt lokalforeningsstyre. Lokalforeningen bestemmer hvem som skal sitte i regionstyret og regionstyret bestemmer hvem som skal representere seg i hovedstyret.

Lokalforeningen, regionstyrene, hovedstyret og kongressen er de som fatter beslutningene i BFO. Hovedstyret velges av Kongressen.

Hovedstyret er ansvarlig for å gi den politisk valgte ledelsen føringer frem til neste kongress. Føringene skal baseres på de vedtakene kongressen har fattet.

Vedtakene kongressen fatter er i grovt:

  • Økonomiplan
  • Vedtekter
  • Prinsipp- og handlingsprogram
  • Valg

BFO Prinsipp- og handlingsprogram

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.

Mobilbrukere, trykk her for å lese: BFO Prinsipp- og handlingsprogram.

Du får tilgang til mer innhold ved å logge inn...

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem