Nytt KAFO lokalstyre ved Cyberingeniørskolen

Cyberingeniørskolen (CIS) studentene, har nylig blitt en del av Kadettenes Fellesorganisasjon (KAFO).Lokalstyre etablert

CIS elevene har tidligere vært en del av Befalselevenes samarbeidsorganisasjon (BESO). Etter at befalsskolene la ned som følge av utdanningsreformen, ble CIS den eneste skolen igjen i BESO. Det ble derfor vedtatt på BFOs høstkonferanse i 2018 at CIS studentene skulle innlemmes i KAFO sammen med de andre krigsskolene. Dette er vi veldig fornøyd med da de nye avdelingene ved krigsskolene skal følge den modellen vi er vant med fra CIS, kjent som FIH-modellen. Vi er også organisatorisk nå samlet under Forsvarets Høgskole (FHS) sammen med krigsskolene.

KAFO Landsstyret (LS) stiller krav til at alle krigsskolene skal ha et lokalt KAFO styre. Ved å ha et lokalt styre på de respektive skolene kan KAFO LS sikre kontinuerlig arbeid. Det er et styre der studentene ved CIS kan komme med problemer, for eksempel spørsmål om egne rettigheter. Styret vil hjelpe til enten direkte med saken eller ved å finne rett person å henvende seg til.

Nyvalgt styret KAFO CIS

Det første vi skal fokusere på i lokalstyret er kompetanseheving for samtlige av medlemmene. Dette gjøres via BFO-Skolen. Vi får et kurs hvor vi lærer om forsikringer, lover og regler, samt øker muligheten til å gi bedre svar på spørsmål. Vi kommer til å ha stort fokus på å være synlig, planlegge aktiviteter, sosiale sammenkomster og å komme med faglige bidrag.


Kontaktpersoner

Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838
Tova Maalen (CIS)
Leder KAFO
41106838
Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377
Eirik Østby (SKSK)
Leder KAFO
48244377