Nye stridsvogner nå!

Løsningen er nærmere enn vi tror. Offisersbladet har, via kilder i Tyskland og Norge, fått vite at det ligger et konkret tysk tilbud på bordet. Men har Stortinget vilje nok?Norsk Leopard 2 A4 under vinterøvelsen Rein
Norsk Leopard 2 A4 under vinterøvelsen "Rein". Foto: Forsvaret.

Hærens 80-talls Leopard 2 A4 stridsvogner er i dag blant de eldste i Europa, og er håpløst utdaterte i forhold til andre lands Leopard stridsvogner (som vi opererer sammen med bl.annet i Litauen), og ikke minst i forhold til våre topp moderne CV-90 stormpanservogner.

Våre gamle LEO 2 A4 kommuniserer dårlig med våre hel-digitaliserte CV-90 vogner. Forutsetningen for moderniseringen av CV-90, var at våre LEO 2 A4 stridsvogner skulle få samme moderniseringen, slik at de til sammen ville utgjøre en moderne og meget slagkraftig kapasitet for Hæren, og en viktig brikke i et nettverksbasert forsvar.


Utsatt modernisering på feil premisser

Nå har Forsvarsdepartementet og Landmaktsutredningen utsatt nyinnkjøp, eller modernisering av våre stridsvogner til etter 2025.

Det skal visst nok være i påvente av ny teknologi. Dette er tøv.

En 5. generasjons stridsvogn MGCS (Main Ground Battle System) vil høyst sannsynlig ikke komme på markedet før i 2035-2040! Dette er bekreftet under Offisersbladets besøk hos stridsvognsprodusenten Krauss Maffei Wegmann, samt av tysk fagmyndighet på under et FSi -heldags landmaktsseminar den 22. november (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening). I 2035-2040 er våre LEO 2 A4 for lengst på skraphaugen!

Kritisk for Hæren - risiko for kjøreforbud

Å skyve en rask modernisering av våre stridsvogner såpass langt ut i tid, kan vise seg å være kritisk for Hæren. For det er et faktum at våre stridsvogner snart ikke er operative lenger. De sliter med katastrofalt dårlig tilgang på reservedeler, tekniske feil, feil på rettesystem, stabiliseringssystemer, sensorer osv. Det står faktisk så dårlig til med våre stridsvogner, at flere kan risikere å få kjøreforbud.

Ny dansk Leopard 2A5.
Ny dansk Leopard 2A5.

Bare lommerusk igjen til Hæren når de andre har fått sitt

Forsvarssjefen anbefalte i sitt Fagmilitære råd en balansert struktur i alle domener, basert på en akkumulert økning av forsvarsbudsjettet på ca 175 milliarder kroner i tyveårsperioden.

Men når Luftforsvaret får sine F-35, P-8 Poseidon, og det brukes titalls milliarder på EBA på Ørland og etablering på Evenes med QRA og base for P-8 Poseidon, og Sjøforsvaret får sine nye ubåter, var lommeboka tom, og det ble lite igjen til Hæren.

Løsningen er nærmere enn vi tror

Offisersbladet har vært i kontakt med kilder i Tyskland og et utall kilder i Norge, og fått vite følgende:

- Våre stridsvogner kan oppdateres til topp moderne LEO 2 A7v i løpet av en toårs periode, fra 2019.

- Den Tyske stat/hæren har sagt ja til å slippe Norge inn i en tettpakket produksjonslinje.

- Krauss Maffei Wegmann har bekreftet at de i perioden med ombygging av våre stridsvogner, kan låne oss moderne LEO 2 A6 stridsvogner, for å opprettholde operativ status/beredskap i Hæren og under oppdrag i NRF VJTF .

- Man er visst nok også villige til å se på flere former for oppgjør (nedbetaling over tid, leasingordninger etc).

Leopard 2 A7
Leopard 2 A7.

Stortinget sitter med nøkkelen

Så hvorfor skulle vi ikke gjøre dette nå? Nå må vi appellere til et samlet Storting, om å gjøre det eneste rette, nemlig å gå inn for en modernisering av Hærens stridsvogner nå!

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert som et innlegg på BFOs Facebook-sider. Utvidet artikkel kommer i desemberutgaven av Offisersbladet.