MER NORDISK FORSVARSSAMARBEID

Putins aggressive og selvhevdende utenrikspolitiske linje fører til tettere forsvarssamarbeid i Norden. Sverige og Finland øker sitt bilaterale samarbeid og tilnærmer seg NATO.Den sikkerhetspolitiske situasjon har de senere år blitt mer ustabil og usikker. Valget av Trump som USAs president, og hans negative uttalelser om NATO-alliansen, har ført til usikkerhet i Europa.  


I november i fjor signerte forsvarsministrene i de nordiske land en avtale som skal gi nasjonene lettere adgang til hverandres territorium med alle typer militære kapasiteter. I pressemeldingen heter det at avtalen skal ”forbedre den operative effekten og kvaliteten på luft-, land- og maritime operasjoner”.

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem