Hovedstyremøte gjennomført

Hovedstyret har gjennomført årets tredje møte, og nå ser det fram mot den kommende Lederkonferansen!Saker til behandling

Hovedstyret er BFOs øverste styrende organ i kongressperioden. De jobber med strategiske saker som har stor og viktig betydning for BFO som organisasjon og BFOs medlemmer.

På dette møtet har Hovedstyret jobbet med rullerende saker, samt fått diverse orienteringer om status i pågående saker.

Vi er klar for Lederkonferansen, er du?

Blant annet har Hovedstyret blitt orientert om status for Lederkonferansen. Her er det bare for tillitsvalgte å melde seg på, for dette blir bra! Lederkonferansen skal fokusere på de lokale kreftene, og derfor er det viktig at så mange som mulig fra lokalt stiller. Konferansen gir rett til permisjon med hjemmel i Hovedavtalen.

Leder BFO orienterer styret

 

 


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377