Hørte vi 2 % ?

Giv akt spalten i kommende utgave gir et lite spark til regjeringen om 2 % av BNP målet som aldri nås.Giv akt!

Rett før jul fikk vi en ny Forsvarsminister, en frittalende finnmarking og veteran. Vi kunne ane at Erna hadde valgt en kar som skulle få fart i omstillingen til den nye langtidsplanen. En som kunne selge budskapet, en som kunne få med seg folket. Klart, noen av oss husket uttalelser fra Høyres Landsmøte i 2016 om Forsvarets manglende evner til å velge de klokeste hodene, og om den late majoren.

Listen ligger der, på 2 %

Likevel, ministeren er tross alt en veteran og er opptatt av Forsvaret. Vi hørte også at det var han som sto i bresjen for Høyres vedtakt om 2 % BNP målet. Så når han nå er kommet i ordentlig posisjon for å gjennomføre dette, så blir det noen forhåpninger. Listen ligger der, på 2 %.

Vel, han har nok møtt a' Erna. Og fått høre hvor skapet egentlig står. Det blir ingen 2 % av BNP, så lenge vi har den statsministeren vi har. Det bekreftet Bakke-Jensen i sin årstale i Oslo Militære Samfund nå i Januar. Ved å snakke ned vedtaket på NATOs toppmøte i Wales. Ved å snakke ned 2 % ambisjonene. Ved å peke på at vedtaket i Wales var å strekke seg mot 2 % BNP.

Vi hørte Solberg i toppmøte med USAs president Trump fortelle presidenten at Norge tross alt var nummer 2 på listen over penger brukt på forsvar per innbygger, etter USA. Så her mener Solberg at Norge bruker nok penger på Forsvaret.

Hørte vi noen si 2 %? Joda, bare ikke i Norge.