Heimevernet moderniseres

Nye håndvåpen og arbeidsuniformer til soldateneMotivasjonsløft

Han smilte derfor fra øre til øre, områdesjef Ståle B. Støvland under årets trening, som var lagt til Heistadmoen og ble brukt til ren omvæpning. Kapteinen har på lik linje med sitt områdebefal, og ikke minst soldatene, ventet utålmodig på nytt utstyr som håndvåpen, vester og arbeidsuniformer.

  • MOTIVASJONSLØFT
  • ØKE KAMPKRAFTEN
  • BESKYTTELSE

MOTIVASJONSLØFT Kort og godt en etterlengtet oppdatering, som gir Ljabru HV-område i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02) både et operativt og et moralsk løft, ifølge områdesjefen. Nå ser vi jo mer lik ut dem man ser på bildene av dagens soldater i det norske Forsvaret. Dette betyr mye for avdelingens selvfølelse.

ØKE KAMPKRAFTEN En særdeles bra trening, med hovedfokus på å utvikle håndverket, oppsummerer sjefen for Ljabru, som i år kan se tilbake på tyve år som områdesjef i Heimevernet. -Treningen har utviklet den enkelte innen våpenkjennskap, ildhåndgrep og taktisk bruk – for de fleste helt frem til enkel «ild og bevegelse» med nytt våpen. Tilbakemeldingene fra soldatene er at de nye våpentypene er enklere å treffe med enn eksempelvis AG`en, noe resultatene fra skytebanene også viste, så med andre ord er dette også et operativt løft! Det er viktig at den enkelte soldat føler trygghet med bruk av våpen. For soldaten er det mye nytt, samtidig som de både mentalt og praktisk skal avlæres på det gamle materiellet, når nytt innfases, poengterer kaptein Ståle B. Støvland.

BÅDE SOLDATENS OG SJEFENS MANN!

Paal T Feet.jpgKommandersersjant Paal T Feet

Områdesjefen roser også HV-02s kommandersersjant Paal T. Feet, som har vært en viktig støttespiller under omvæpningen. En veldig bra ressurs. Det er godt å ha en fagmann med begge bena godt plantet på bakken hele tiden som snakker soldatens språk og som forstår soldaten, samtidig som han snakker med sjefen på vegne av fotfolket. HONNØR Årets 2016-trening for de involverte områdene i HV-02 har hatt hovedfokus på omvæpning til HK-416 og MP-7.

Distriktssjef Karl-Henrik Fossmann er godt fornøyd med gjennomføringen. Jeg har ennå til gode å møte mannskaper og befal som ikke har applaudert måten vi har løst dette på. Både ledelsen og instruktørene i de respektive HV-områdene fortjener derfor stor honnør, mener obersten som er sjef for ca. 5300 soldater.

BESKYTTELSE Heimevernet er inndelt i elleve distrikter og de operative enhetene organisert i mobile innsatsstyrker på land og sjø – 3000 frivillige på kontrakt – samt HV-områder med 42 000 soldater på land og sjø, som stadig tilføres nytt materiell.

Generalinspektør Tor Rune Raabye er veldig glad for at HV blant annet har fått ut nye håndvåpen og arbeidsuniformer til hoveddelen av områdestrukturen. Selv om personlig bekledning og utrustning er kostbart, skal generalmajoren fortsatt argumentere for både beskyttelsesutstyr og omvæpning av hele områdestrukturen.

I mitt hode handler dette om å ta HV-soldaten på alvor, siden det er HV-soldaten som med størst sannsynlighet først vil stå ansikt til ansikt med en væpnet motstander!