Seier for innsatsstyrkene i Heimevernet
06.10.2017
Tjeneste i innsatsstyrkene utløser feriepenger, melder Ombudsmannen for Forsvaret. Talsperson for personellet er lettet, men varsler tøffe krav om tilbakebetalinger.
Redusert utdanning for økt kampkraft og bærekraft
17.04.2017
Investeringer i ny teknologi vil være en sentral del av å øke kampkraften, men det hjelper lite hvis man ikke har den rette kompetansen til å bruke denne teknologien effektivt.
Forsvarssjefens årstale
31.01.2017
Det grundige foredraget ga inntrykk av en tilsynelatende fornøyd Forsvarssjef. Var dette en virkelighetsbeskrivelse?
BFO med viktig seier i Høyesterett
19.01.2017
Arbeidsgiver kan ikke beordre personell fra stilling grunnet manglende tillit eller ved misnøye med hvordan oppgavene blir iveratatt. Det har Stortinget og Høyesterett nå slått fast.
MER NORDISK FORSVARSSAMARBEID
19.01.2017
Putins aggressive og selvhevdende utenrikspolitiske linje fører til tettere forsvarssamarbeid i Norden. Sverige og Finland øker sitt bilaterale samarbeid og tilnærmer seg NATO.
En kriger med glimt i øyet
12.12.2016
-Husk at våpenet er det viktigste du har i ildstriden. Derfor må du kunne beherske det!
Papa Heavy Airlift Wing
09.12.2016
Et nytt og svært moderne NATO hangarkompleks, med tilstøtende administrasjonsbygninger er offisielt åpnet i november på den tidligere kald-krigs basen i Ungarn under Sovjetuniontiden.
Norske skarpskyttere er blant verdens beste
09.12.2016
Det jobbes hardt for å beholde skarpskyting som eget fagfelt ved Hærens Våpenskole på Terningmoen.
DIF-sjef og kommandant på Akershus Festning
27.10.2016
Oberst Ole-Asbjørn Fauske er en dedikert offiser, med stor kunnskap og et vinnende vesen. Offisersbladet intervjuet obersten, som skal sikre at Forsvarets Fellestjenester (FFT) leverer etterspurte tjenester.

Utgaveoversikt