NYHETSARKIV

Elev på lagførerskolen - ikke betalt?
30.08.2019
Informasjon før elevkveld ved lagførerskolen avslørte at Hæren prøvde seg på en spansk en.
BFO krever forhandlinger om ny særavtale
15.01.2018
BFO har fremsendt krav om opptak av forhandlinger om ny særavtale for elever, kadetter og studenter ved Forsvarets skoler.
BFO om utdanningsreformen i Forsvaret
19.12.2017
BFO skal være en konstruktiv, men krevende motpart. Hvis ikke reformen understøtter ordning for militært tilsatte bærer det galt avsted. Forsvaret vil etter vårt syn kunne få store rekruttere- og beholdeutfordringer. Samtidig krever vi som minimum at arbeidslivets spilleregler følges.
BFO: Om Forsvarsbudsjettet
12.10.2017
Roser Regjeringen for å følge økonomibanen, men er bekymret for at personellet må ofre enda mer for å bringe politikernes budsjett i balanse.
Utdanningsreform til besvær
10.10.2017
De økonomiske effektiviseringskravene satt av Forsvarsdepartementet gjør det svært vanskelig å skape en tilstrekkelig god utdanningsordning. Men å kaste kortene våre er ikke en opsjon.
Redusert utdanning for økt kampkraft og bærekraft
17.04.2017
Investeringer i ny teknologi vil være en sentral del av å øke kampkraften, men det hjelper lite hvis man ikke har den rette kompetansen til å bruke denne teknologien effektivt.
Iverksett operasjon KAREMEL.
05.04.2017
KAFO SKSK mener utdanningsreformen blir så altinngripende at vi går til det skritt å anmode Sjef Sjøkrigsskolen om nedsettelse av spesialforumet KAREMEL snarest.
Vårkonferansen er igang
31.03.2017
Kadettene er samlet til den årlige Vårkonferansen. I år går den av stabelen i Lisboa.
Et rotterace for å spare penger på krigsskoleutdanningen
05.03.2017
KAFO mener: Ny og billigere offisersutdanning vil gi offiserer med vesentlig lavere kvalitet enn idag. Forstår Forsvarsdepartementet og politikerne konsekvensen av sine valg?