NYHETSARKIV

Følg dagens debatt her!
06.05.2020
13 Oppropsorganisasjoner inviterer til debatt kl. 1530 i dag - følg den her!
Debatt: Forsvarets Fremtid, er vår sikkerhet ivaretatt?
24.04.2020
De 13 Oppropsorganisasjonene inviterer til debatt som sendes direkte på nett!
Langtidsplanen - BFO Førsteinntrykk
17.04.2020
Dessverre så svarer ikke Prop 62S - Langtidsplan for forsvarssektoren - på utfordringene
Ny langtidsplan
17.04.2020
Regjeringen legger i dag fram forslag til ny langtidsplan.
Paneldebatt: Forsvarets utvikling, ivaretar dagens Langtidsplan behovet?
13.08.2018
Noen år ut i gjeldene langtidsplan som har tittelen kampkraft og bærekraft er debatten rundt utviklingen av Forsvaret fortsatt sterk.
INVITASJON - Debatt: Forsvaret - ny runde?
08.08.2017
BFO, i samarbeid med andre organisasjoner tilknyttet til Forsvaret inviterer til ny debatt om Forsvaret.
Når retorikk blir viktigere enn politisk innhold
04.04.2017
Forsvarspolitikk er vanskelig.
Iverksettingsbrevet (IVB) overlevert
22.12.2016
FD har fått den fullmakten vi fryktet og iverksetter for fullt
Forsvaret og reaksjonsevne
15.11.2016
I innstillingen til Langtidsplanen for Forsvarssektoren er det noen utsagn som BFO mener ikke kan stå uimotsagt.