NYHETSARKIV

Digitalt medlemsmøte
08.09.2020
Vi gjennomførte medlemsmøte 9. september, du kan nå se det i opptak
Lokal lønn 2019 går til tvisteløsning i Statens lønnsutvalg
29.05.2020
Befalets Fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) har nå informert arbeidsgiver om at uenigheten i lokal lønn 2019 vil bli stevnet for Statens lønnsutvalg.
Brudd i lokal lønn 2019
18.05.2020
ATF som pensjonsgivende tillegg er ikke landet etter innblanding fra Forsvarsdepartementet!
Årets oppgjør 2019
30.08.2019
Alle BFO medlemmer har fått økt lønn!
BFO krever forhandlinger om pensjonsgivende tillegg
13.06.2019
BFO sendte i dag krav om forhandlinger til Forsvarssjefen.
Status i de lokale lønnsforhandlingene
18.10.2018
Lønnsoppgjøret nærmer seg slutten for de fleste DIFer og etater
Lokal lønn 2018 er i gang!
23.08.2018
Da er det tid for lokale lønnsforhandlinger! Det er i år avsatt 1,9% (på dato) til lokale forhandlinger.
Bli medlem i BFO - få mer lønn
14.02.2018
Snikksnakkeri om to tariffavtaler i Staten. Her får du fasiten.
Lønnsoppgjøret i havn
07.11.2017
Ny oppdatering fra 28. nov. Opprinnelig ingress: BFOs Hovedtillitsvalgte i Hæren er spesielt fornøyd med ivaretakelsen av de lavere gradssjiktene i årets oppgjør.