NYHETSARKIV

Lokal lønn 2019 går til tvisteløsning i Statens lønnsutvalg
29.05.2020
Befalets Fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) har nå informert arbeidsgiver om at uenigheten i lokal lønn 2019 vil bli stevnet for Statens lønnsutvalg.
Brudd i lokal lønn 2019
18.05.2020
ATF som pensjonsgivende tillegg er ikke landet etter innblanding fra Forsvarsdepartementet!
Lokal lønn
21.11.2019
Hvor står vi?
Årets oppgjør 2019
30.08.2019
Alle BFO medlemmer har fått økt lønn!
Enighet i lønnsoppgjøret
24.05.2018
Vi har valgt en løsning som gir mer lønn til alle BFOs medlemmer.
Lønnsoppgjøret i havn
07.11.2017
Ny oppdatering fra 28. nov. Opprinnelig ingress: BFOs Hovedtillitsvalgte i Hæren er spesielt fornøyd med ivaretakelsen av de lavere gradssjiktene i årets oppgjør.
Enighet i lønnsoppgjøret
29.04.2017
Staten og YS Stat ble i natt enige i årets lønnsoppgjør.
Oppdatering lokal lønn
27.10.2016
Enighet om felles retningslinjer og fordeling av årets midler til lokale lønnsforhandlinger.