Webinar for avgangskull ved FHS onsdag 24.03 kl.1200

Fra kadett til offiser/spesialistFra kadett til offiser/spesialist

Det nærmer seg avslutningen på skolegangen ved Forsvarets Høyskole, og du skal snart inn i en ny fase, der teori skal omgjøres til praksis. Det er mye nytt å forholde seg til når kadett-tilværelsen er over. Allerede rett etter påske må du begynne prosessen med å søke om bolig/kvarter og flytting/pendling. Derfor ser vi behovet for å informere om noe av det som du må ta høyde for, før du møter til tjeneste ved avdeling. 

Vi skal snakke litt om hvilke lover og avtaler som treffer deg som ansatt.
Med andre ord: Hvilke rettigheter og plikter har du. Hvordan leser du en arbeidsplan, ferieplan, hvordan kontrollerer du lønnsslippen for å nevne noe. Personell- og lønnsavdelingen (PLA) informerer om pendler- og flytterettigheter. Til slutt vil vi si noe om forsikringer dere bør tenke på når dere skal ut i tjeneste og hvilke forsikringer dere har gjennom deres arbeidsgiver, Forsvaret. 

Webinaret heter fra kadett til offiser/spesialist og gjennomføres digitalt for alle avgangskull ved FHS, uavhengig av fagforeningstilhørighet.

Når: Onsdag 24.03, kl. 1200.

Hvorfor bør jeg delta: Fordi vi tar opp temaer som treffer deg allerede i nærmeste fremtid. 

Ved å delta på dette webinaret får du kunnskap om vesentlige tiltak som du må iverksette relativt snarlig. 

Kort program:
- Innledning ved Tor Gunnar Framnes, tillitsvalgt i BFO
- Flytte- og pendlerrettigheter ved Marianne Madsen, Personell- og lønnsavdelingen (PLA)
- Lover og avtaler ved Jon Vestli, kompetanseutvikler BFO
- Kort gjennomgang av forsikringer ved Tor Gunnar Framnes, tillitsvalgt i BFO 

Vi håper å «se» deg på webinar! 


Kontakt

Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744
Tor Gunnar Framnes
Hovedtillitsvalgt Utland (Oslo)
930 53 744