Vil du bli Hovedtillitsvalgt i FSAN?

Vervet som Hovedtillitsvalgt i FSAN blir ledig fra 1. februar 2017.Meld din interesse

BFO ønsker med dette å starte prosessen for valg av ny hovedtillitsvalgt i FSAN.

Dette er en viktig og spennende rolle hvor man arbeider opp mot Sjef FSAN, hans stab og tillitsvalgte ved alle avdelinger. Alle BFOs tjenestegjørende i FSAN kan stille til valg, men det er en fordel med erfaring fra tillitsvalgtarbeid.

BFO kurser kontinuerlig i både tillitsvalgtarbeid og lover & avtaler.

Søknadsfrist 15. januar 2017

Interesserte bes om å melde sin interesse til BFOs stabssjef, Erik Gabrielsen.

Vervet er pr i dag ikke en frikjøpt hjemmel, og vervet løses iht HA/TA med "tilstrekkelig fri til å løse sitt verv".

For mer informasjon om vervet, kontakt:
Hans Erik Bergene tlf: 932 27 168 e-post: htv-fsan@bfo.no


Kontaktpersoner

Erik Gabrielsen
Sekretariatsleder
920 96 432
Erik Gabrielsen
Sekretariatsleder
920 96 432
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377