Verdensdagen for forebygging av selvmord

Vi kan alle bidra ved å bry ossDu kan bidra

Hvert år tar ca 600 mennesker sitt liv i Norge. Flere av disse er i Forsvaret, eller har en tilknytning til Forsvaret. Til sammenlikning dør ca 100 personer i trafikken hvert år. Selvmord er et samfunnsproblem.

Vi kan alle bidra ved å bry oss

Bidra til Forsvarets arbeid med å forebygge selvmord ved å gå inn på Forsvaret.no/forebygging

Plakat Forsvaret om selvmordsforebygging


Kontaktpersoner

Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520
Ragnar Dahl
Forhandlingsleder Medbestemmelse
934 98 520