I dag startet selve konferansen, hvor KAFO skal diskutere seg gjennom aktuelle saker. Utdanningsreformen står i fokus, og vi har med oss Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole Geirhild Snildal Engen, som skal gi kadettene et godt diskusjonsgrunnlag på reformen.

Konferansens hensikt er å utvide det sittende landsstyret med flere av kadettmedlemmene for å gi nødvendige innspill til og diskutere saker som opptar krigsskolene.

Gårsdagen ble brukt til å besøke den portugisiske Sjøkrigsskolen "Escola Naval", Det portugisiske militæruniversitet og NATO Naval Striking and Support Forces. På disse stedene fikk kadettene gode presentasjoner som gir et godt grunnlag i diskusjonene som skal gjennomføres på konferansen.