Valg av politisk ledelse

Jens og Rune gjenvalgt som leder og nestlederEt godt team

Jens B. Jahren og Rune Rudberg ble gjenvalgt som leder og nestleder. De tar nå fatt på deres 3.kongressperiode som politisk ledelse i BFO, 2020-2023. Vi gratulerer tospantet med videre tillit, og gleder oss til neste periode med en stødig politisk ledelse. 

Under kan du seen liten filmsnutt av tospantet, som innrømmer at de har blitt glad i hverandre gjennom de siste 6 årene. 

 

Hovedstyret

BFOs hovedstyre består av fritt valgte medlemmer og medlemmer fra regionene. I tillegg sitter leder og nestleder BFO i Hovedstyret, samt representant fra KAFO. 

Hovedstyret velges på kongressen og er i kongressperioden (3 år) ansvarlig for å gi den politisk valgte ledelsen føringer basert på de vedtak kongressen har fattet. Hovedstyret utarbeider årlige planer for virksomheten og budsjett, basert på de vedtak som kongressen har gjort. Hovedstyret beslutter også eventuelle strategiske veivalg i kongressperioden, inkludert bruk av ressurser. 

Hovedstyrets sammensetning er nøye gjennomtenkt. Det skal være en balanse i kjønn, alder, grad og erfaring. Hovedstyrets medlemmer skal også ha et engasjement og hjerte for BFO. Hovedstyret består av noen gamle fjes, og noen nye.

Vi ønsker alle lykke til med ny kongressperiode.