Utdanningsreform til besvær

De økonomiske effektiviseringskravene satt av Forsvarsdepartementet gjør det svært vanskelig å skape en tilstrekkelig god utdanningsordning. Men å kaste kortene våre er ikke en opsjon.De absolutte innsparingskravene gitt av FD hindrer Forsvarssjefens muligheter til å gjennomføre nødvendige endringer i fremtidens utdanning. BFO har gjennom alle delbeslutningene gitt våre kommentarer og anbefalinger.


Svært utfordrende

BFOs kompetanseutvikler og fast deltaker i arbeidsgruppen, Jon Vestli, mener det er svært utfordrende å akseptere løsningsforslagene.

Vi frykter at kvaliteten i utdanningen vil synke betraktelig, gitt de forslag som ligger på bordet gjennom delbeslutningene.

- Det er stor faglig avstand mellom prosjektets innretning og våre krav om at fremtidig utdanningsmodell skal være basert på Forsvarets behov og med god kvalitet før faktoren økonomi. Dette er problematisk. Likevel vil vi ikke gi opp når det viktigste gjenstår. Innen tre uker skal prosjektet levere en helhetlig syntese av alle delbeslutningene. Derfor vil vi sikre oss tilgang til informasjon og fortsatt prøve å påvirke dette til det beste for våre medlemmer og Forsvarets fremtid. Å kaste inn håndkleet nå anser jeg som lite konstruktivt, sier Vestli.

 

Leder BFOs bekymring

 

Fungerende leder BFO Rune Rudberg i Karl Johansgate
Fungerende leder i BFO, Rune Rudberg, er bekymret for konsekvensene for norsk personells rykte i fremtiden

- Vi vet at norske soldater, befal og offiserer får de beste skussmål i alle utenlandsoperasjoner vi deltar i. Dette er et resultat av en robust militær utdanningsordning, bygd sten på sten i over 200 år. Å forlate dette til fordel for noe som bare skal være billigere gjør oss meget bekymret. Vi vil gjøre alt i vår makt for at militær og politisk ledelse kan dele dette synet, sier Rudberg.

- BFO har derfor i møte med Forsvarssjefen i dag fornyet vårt ønske om en helhetlig sluttbehandling mellom de partene som fortsatt er med i prosessen, avslutter Rudberg.

Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907