Utdanning på ville veier

Jeg er en ultrakonservativ og bakstreversk tillitsvalgt som er svært kritisk til alle endringer - ALLE endringer!Debattinnlegg

Dette innlegget stod først på trykk i Offisersbladet utgave 5/2016.

Vi arbeidet hardt, men hver gang vi begynte å bli en gruppe som fungerte, skulle vi omorganiseres. Jeg lærte meg senere i livet hvor lett det er å møte en ny situasjon med omorganisering. Jeg lærte også hvilken vidunderlig metode det er for å skape illusjoner om fremskritt, mens følgene er kaos, ineffektivitet og demoralisering.

Innledningen er hentet fra romanen «Satirae», som Gaius Petronius har skrevet. Han var romersk embetsmann ved Neros hoff og tok sitt eget liv i år 66 e. Kr.

Endringsbehov er like gamle som menneskeheten selv, uten endring ville vi ikke ha overlevd. I det offentlige har også denne erkjennelsen kommet snikende inn. Sitatet er hentet fra tiden rett etter år null, skrevet av Gaius Petronius – embetsmann ved Neros hoff. Nå var nok ikke Nero Claudius Caesar helt riktig naglet, men han gjennomførte omstillinger, noen ganger med blodige midler (han drepte blant annet sin egen mor, sin bror og minst en av sine koner). Så byråkratiet er ikke ukjente med bruk av dette virkemidlet.

 

_DSC3362.jpg
Sjefssersjanten ved Krigsskolen, Jørgen Bull, underviser en av de første klassene til VBU1 - nivået høsten 2016. Flere tusen befal står nå i kø for å få denne kursmodulen som del av sitt nye tilsettingsforhold. Kapasiteten per kurs er ca 40 elever.

Forsvarets utdanningssystem har levert og prestert i flere hundre år. Dette gjelder på alle nivåer. Akkurat nå gjennomfører Forsvaret en av de største personellmessige omstillingene siden 1974, og da passer det veldig godt å ta «et røsk» i utdanningssøyla samtidig. For når alt er kaotisk så er det lett å få gjort det man vil (?). Det er iallfall ikke noen rasjonell grunn til å måtte gjøre det akkurat nå, unntatt penger.

Jeg vet at det er et underskudd på både befal og offiserer der ute. Jeg vet at det er et stort etterslep i utdanningen av OR-korpset. Jeg påstår at noe av det viktigste vi må ta vare på nå er grunnsteinene i vår operative evne; Befalsskolene, krigsskolene og våpenskolemiljøene. Det er disse som er motorene for endringer og læring. Det er de som skal sørge for neste generasjons kampkraft. Men nå skal alt dette settes i spill, uten risikotenkning eller forutgående analyser. Det er spesielt.

Militær profesjonsutdanning har alltid krevd blod, svette , tårer - og penger. Den har alltid hatt soldatferdighetene som fundament for å bygge kunnskap, ferdigheter og holdninger hos befal og offiserer. Står metodikken for fall?
Militær profesjonsutdanning har alltid krevd blod, svette, tårer - og penger. Den har alltid hatt soldatferdighetene som fundament for å bygge kunnskap, ferdigheter og holdninger hos befal og offiserer. Står metodikken for fall?

Det er et paradoks at Forsvarsdepartementet har valgt å gjennomføre en radikal endring av hele utdanningsordningen når behovet ikke er dekket, når rekrutteringen går ned (ja, den gjør det!) og vi samtidig har behov for å jobbe smartere med et mer høyteknologisk materiell. Og samtidig vil de at OR og OF skal gjøre som Forsvaret vil i enda større grad enn tidligere. Da har jeg ikke kommentert at de også fjerner mulighetene til karriere- og utdanningsveiledning som et lokalt tilbud for alle – for FOKUS skal nå være et nettsted som styres fra Harstad! Dette er ikke logisk!

A028_C015_0206S0_620_Torgeir_Haugaard.jpg
Elever ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) under en feltøvelse på Spåtind. Fotograf: Torgeir Haugaard, Forsvaret. BFO: Regjeringen legger opp til at fremtidig krigsskoleutdanning skal følge FIH-modellen, der elevene kommer inn på skolen uten militær erfaring og lever under vernepliktige forhold alle utdanningsår. De fleste elevene slutter idag så fort plikttjenesten er fullført, i sterk kontrast til dagens krigsskolekadetter som søker og oppnår karriere i Forsvaret etterpå. Dette argumentet velger Regjeringen foreløpig ikke å lytte til i sin higen etter økonomiske innsparinger og handlekraft på bekostning av personellet.

Dersom jeg skal kunne bli omvendt og få en positiv innstilling til behovet for en endring av forsvarets utdanningstilbud, må dere som minimum gi meg informasjon som gir svar på det enkle spørsmålet:

«Hvorfor akkurat nå?»


For jeg er ikke dum. Hele menneskeheten er tuftet på evolusjon, og det er også dette som har vært grunnlaget for at våre skoler har levert kvalitet og tidsmessig kunnskap, tilpassede ferdigheter og sunne holdninger gjennom mange år. Men det å endre gjennom revolusjon har – historisk sett, vist seg å gi endringer som ikke står seg over tid. De skaper for store motkrefter.

Det var en grunn til at Forsvarssjefen anbefalte å vente noe før han gjennomførte en behovsanalyse. Han ville vite mer om hva han hadde behov for på alle mulige måter.

Det er en metode jeg kan støtte av hele mitt hjerte!

IMG_3386.jpg
BFOs kompetanseutvikler, Jon Vestli, i samtale med en av Forsvarsdepartementets utsendte under Felles opptak og seleksjon (FOS) sommeren 2015.

 

DSC_3035.jpg
Hva skjer hvis du sulteforer en løve eller løvinne? Regjeringen legger opp til et potensielt farlig spill der de ikke kjenner konsekvensene av en omlegging av militær utdanning. Vi vet hva vi har - og det fungerer svært godt både nasjonalt og internasjonalt idag.

 


Åpent innhold

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem