Utdanning på billigsalg!

Resolusjon fra BFOs kongress: Utdanning er en kjernevirksomhet for Forsvaret og en fanesak for BFO.Kompetanse og utdanning er uløselig knyttet til den militære profesjonens egenart, spesielt fordi man på vegne av det norske folk i ytterste konsekvens må ta liv og akseptere å ofre sitt eget.

BFO har hele veien støttet behovet for en endring i dagens utdanningssystem som en naturlig konsekvens av gjeninnføring av et todelt ansattsystem, samtidig med at den militære profesjon og teknologi også er i endring.

Forsvaret som en spesielt kompetanseintensiv organisasjon kan ikke tillate seg å komme i en situasjon der kompetanse ikke får nødvendig oppmerksomhet og prioritet. Det kan på sikt ramme hele den militære profesjon.

BFO aksepterer at en ny utdanningsordning er besluttet innført,  men er bekymret for implementeringsfasen. Risikoen for å feile er stor, og mest sannsynlig vil kvaliteten på utdanningen bli dårligere – noe Forsvaret og Norge må leve med de neste 30 år.  Dette vil være katastrofalt for enhver kompetanseorganisasjon – for Forsvarets personell kan det være forskjellen mellom liv og død.

Når andre organisasjoner skal utvikle utdanningsordninger for fremtiden investerer de i kompetanse, men når Forsvaret nå skal  implementere sin ordning skal kostnadene nesten halveres!

BFOs 10. ordinære kongress mener:

BFO er bekymret for at de økonomiske effektiviseringsmål for den nye utdanningsordning vil gå på bekostning av kvaliteten.  BFO krever at rammene for utredningsarbeidet blir endret slik at man også i fremtiden kan utdanne kompetente ansatte på alle nivåer.