Uniformsgodtgjørelse

OR 2-4Uniformsgodtgjørelse

Ved flere anledninger har BFO henvendt seg til Forsvaret etter innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT), vedrørende uniformsplikt for OR 2-4 og uniformsgodtgjøring.

Bakgrunnen for våre henvendelser er basert på at OR 2-4, ifølge Forsvarets personellhåndbok mv. skal forvaltes og er underlagt det samme lov/ avtaleverk som øvrige militært tilsatte. I Kompensasjonsavtalen (2015) er det skille mellom befal og grenaderer ift. uniformsplikt og uniformgodtgjørelse, og det er denne avtalen Forsvaret har forholdt seg til, selv om dette skillet ble opphevet av innføringen av OMT.  

Urimeligheten av å forholde seg til en avtale som på dette punktet er «foreldet» er nå rettet opp.

Dette har du krav på

Sjøforsvaret:

OR 2-4 (T-35) får redusert sats da det ikke er et krav med messeuniform. Ved dokumentert anskaffelse av messeuniform tilstås full sats.

Luftforsvaret:

Her har alle lik uniformsplikt og full godtgjørelse. 

Hæren:

Ulike satser for T-35 (tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år). T-35 må ikke ha mørk uniform, og får dermed redusert sats. Ved dokumentert anskaffelse av mørk uniform tilstås full sats. Iverksettingsdato settes til 1. januar 2019, men kan etterbetales fra tilsettingsdato for personell som mistet godtgjørelsen etter konvertering.

Personell som har hatt et tilsettingsforhold med uniformsplikt/uniformgodtgjørelse og som har startet på GOU, mister godtgjørelsen under skoleperioden og vil få utlevert nødvendige uniform-/uniformeffekter. Selveide uniformer lagres til utdanningen er avsluttet. Iverksettingsskrivet vil beskrive de omtalte forhold samt gjeldende satser.

 

Se relaterte dokumenter for å kunne se sats.


 

 

For å lese denne artikkelen må du være logget inn

Logg InnBli medlem