Tjenestested utenfor Norge?

Viktig informasjon vedrørende reiseforsikringenInformasjon sendt ut 18.06

Etter påtrykk fra BFO har Europeiske Reiseforsikring besluttet at BFOs reiseforsikring gjelder reisen hjem til Norge og reisen tilbake til stasjoneringsstedet etter avviklet Norgesferie.

Da er transportetappen ivaretatt for dere som tjenestegjør utenlands.

Ved behov vil man ha tilgang til helsevesenet i Norge.

Her kan du lese hele informasjonsskrivet fra BFO Forsikring sendt 18.06.20

Informasjon sendt ut 20.05

Det ble sendt ut informasjon fra BFO Forsikring vedrørende reiseforsikringen. 

Etter UD sitt generelle reiseråd 14.03.2020 er det noen hovedpunkter som gjelder ift. reiseforsikringen. 

- Reiseforsikringen vil ikke gjelde på private reiser utenfor eget bostedsland, uansett formål med reisen
- Reiseforsikringen vil likevel gjelde på nødvendige tjenestereiser man foretar
- Reiseforsikringen gjelder som vanlig på reiser i eget bostedsland

Dette vil gjelde så lenge reiserådet står, foreløpig frem til 20.08.2020.

Avbestillingsforsikringen som er tilknyttet, vil gjelde for utenlandsreiser man hadde bestilt og betalt før reiserådet kom den 14.03.2020. Men avbestillingsforsikringen gjelder ikke på innenlandsreiser, for avbestillinger som skyldes COVID-19.

Her kan du lese hele informasjonsskrivet fra BFO Forsikring sendt 20.05.20

 


Kontakt BFO Reise

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1