Takk for samarbeidet Ine

I dag ble Ine Eriksen Søreide utnevnt som ny Utenriksminister og går dermed av som Forsvarsminister etter 4 år i vervet. Et verv hun har vokst inn i og som hun har utført på en meget god måte.Søreide har i sin periode lagt fram både en Langtidsplan for Forsvaret, samt Landmaktsproposisjonen. I perioden har det også blitt satt av økte midler til Forsvaret, for første gang på mange år.

BFO har hatt et meget godt samarbeid med Søreide, og hun har i samtaler vist god innsikt og kunnskap om Forsvaret. Hun stod for en åpenhetspolitikk når hun overtok som Forsvarsminister, noe som har bidratt til at Forsvaret nå blir mer debattert i samfunnet. En kan gjerne være uenige i valg av løsninger, og dette er en del av demokratiet.

BFO vil derfor takke Ine Eriksen Søreide for et godt samarbeidet og vil ønske henne lykke til som Utenriksminister.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i svært godt humør.