Stortingshøring

Langtidsplanen for ForsvaretBFO fremlegger sitt syn på LTP

I april la regjeringen frem et forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Førsteinntrykket var skuffende og vi mener at den ikke løser de sikkerhetspolitiske utfordringene som har blitt skissert av Forsvarssjefen i forkant av LTP.

Les mer om førsteinntrykket til BFO her.

BFO ble invitert av Utenriks- og forsvarskomitéen til å legge frem sitt syn på regjerningen sitt forslag til Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) 2021-2028. 

Nestleder Rune Rudberg og kompetanseutvikler Jon Vestli representerte BFO i Stortingshøringen.

Høringen foregikk mandag 11.05.


Muntlig innspill høring Prop. 62 S, LTP 11. mai -20

Regjeringen leverer en sannferdig sikkerhetspolitisk analyse, der problemet er at det er liten vilje til å bruke tilstrekkelig ressurser for å møte risikoen i tide.

Forslaget tar ikke det forventede ansvar for å etablere et Forsvar, som ivaretar Norges selvstendige plikt for å beskytte landets innbyggere og interesser. 

De ansatte er Forsvarets viktigste ressurs! Også i fremtiden.

Langtidsplanen for Forsvaret beskriver ikke hvordan man skal kunne beholde de ansatte, noe som er Forsvarets største problem.

Hør mer fra mandagens stortingshøring hvor BFO legger frem sine innspill og svarer på spørsmål fra Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortingets nett-tv her. 

En oversikt over mandagens program finner du her.

 

Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202