Storfint besøk på kongressen

Forsvarssjefen talte til oss!Tale og prat

Forsvarssjefen er en travel mann, men heldigvis fikk han tid til å komme til oss på kongressen. Han talte til oss som var fysisk tilstede, og til de som deltok digitalt. I etterkant svarte han på noen spørsmål fra oss, hvor vi blant annet berørte tema som langtidsplanen (LTP) og personellutfordringene, hvordan beholde ungt personell og hvorfor det er viktig å være organisert. Under kan du se, og høre både tale og intervjuet.