Stol på din nærmeste leder

Hovedtillitsvalgt SjøforsvaretKjære venner, medlemmer og kollegaer.

Jeg skriver dette ikke bare som hovedtillitsvalgt i sjøforsvaret, men også som spesialist, og ansatt i Forsvaret.
Vi står over for en krevende tid, av noen beskrevet som den største nasjonalkrisen siden 2. verdenskrig. Detter er større en oss selv. For oss i uniform setter det store krav til vår motivasjon og innsats. Det er oss andre ser opp til når de normale samfunnsfunksjonene settes på prøve.


For Konge, Fedreland og Flaggets heder

Koronaviruset treffer ikke bare den sivile befolkningen, men også oss som jobber i Forsvaret. Det betyr at vi vil bli utfordret på forholdet mellom familie, og vår plikt ovenfor samfunnet. Dette har Sjøforsvarets ledelse stort fokus på, og forståelse for. 

I mine 25 år i Kongens klær har jeg ikke vært ute for så store utfordringer før, men jeg vet at alle i Sjøforsvaret leverer når de skal. Enten det var under KNM Oslo forliset i 1994 eller med KNM Helge Ingstad i 2018, så står alle sammen og bidrar mer en det som er forventet. Tiden fremover vil være preget av usikkerhet og motstridende informasjon. Min oppfordring er at stole på din nærmeste leder og Sjef. Det er hun eller han som har den beste informasjonen for din avdeling. Selv om vi alle hører informasjon i media, vil militære hensyn kanskje overprøve dette.

For å hjelpe deg som ansatt vil både BFO og arbeidsgiver legge ut relevant informasjon både på bfo.no, Forsvaret.no/ansatt og på Sjøforsvarets intranett sine sider. Situasjonen endrer seg kontinuerlig, og jeg ber om forståelse for at det kan være noe forsinkelser i informasjonen. BFO er i løpende dialog med Sjøforsvarets ledelse og hovedverneombudet i Sjøforsvaret. Vi vil prøve å gi ut relevant informasjon så tidlig som mulig. 

Som ansatt vil du oppleve: 
- motstridende informasjon
- forskjellsbehandling
- etisk dilemma

Du vil også oppleve:
- godt lederskap
- samhold 
- meningsfulle oppgaver i en krevende tid

Etter møte med Sjøforsvarets ledelse fredag 13.03 er jeg trygg på at personellet har et høyt fokus selv om det er viktige samfunnsoppgaver vi skal løse.
Det er lett å sette fokus på de militært ansatte i denne situasjonen, men det er flere vi skal tenke på. Menige mannskaper gjør en fantastisk jobb. Unge kvinner og menn som gjør sin plikt, og leverer en fantastisk jobb hver dag. Jeg hadde gleden av å være med på møte med hovedtillitsvalgt for soldatene i Sjøforsvaret i går, og en av de få utfordring hun så var motstridende informasjon. Det er en utfordring for Sjøforsvaret i seg selv, men sier samtidig noe om motivasjonen til soldatene. 

Vi skal heller ikke glemme alle de sivile som gjør en fantastisk jobb for Forsvaret hver eneste dag. En av mine favoritt historier omhandler en renholder i nord. Fritt fortalt: «en renholder blir spurt om hva hun holder på med av en høytstående offiser. Hun svarer, jeg produserer kampkraft». Hun har skjønt det.... Uten alle de sivile som leverer tjenester til Forsvaret hver dag, hadde vi ikke vært operative. 
Jeg vil oppmuntre alle til å gi en positiv tilbakemelding til soldater og sivile som bidrar til at vi kan løse våre oppdrag. Husk at de er truffet av krisen vel så hardt så de militære.

For meg som militær handler denne situasjonen vi er oppe i om «plakaten på veggen». Det forventes at vi skal bidra i denne samfunnsdugnaden og det skal vi.

Alle som jobber i BFO vil bidra til å hjelpe de som trenger det i tiden som kommer. Vi er i en ekstraordinær situasjon, men arbeidslivets regler gjelder fremdeles og de skal vi etterleve. Det er fremdeles mange uavklarte spørsmål, men de vil håndtere i samarbeid arbeidsgiver underveis.

Ta vare på din familie, dine undergitte og dine kollegaer.
For Konge, Fedreland og Flaggets heder ⚓️

Tor Erik Eide
HTV BFO Sjøforsvaret