Status lokal lønn 2019

Forsvaret ønsker ikke en anstendig pensjonsordning for de ansatteHvor står vi?

BFO, NOF, Parat Forsvar og Unio v Forskerforbundet har ikke kommet til enighet med Forsvaret i årets lønnsoppgjør.

Oppgjøret endte i brudd 14. mai 2019. 

Hovedspørsmålet knytter seg til en avtale om pensjonsgivende variable tillegg.
Forsvaret ønsker ikke noen dialog om saken og har avvist alle initiativ som kunne fått prosessen inn på et riktig spor.

De ansatte i Forsvaret ender opp som pensjonstapere i Staten. Dette passer dårlig inn i en tid der Forsvarets hovedfokus er å rekruttere og beholde personell, uttaler nesteleder BFO, Rune Rudberg.  

Saken ender nå i Statens lønnsutvalg (SLU) . Forhandlingsleder Lars Omberg beklager at forhandlingene fortsatt drøyer og tidligst kommer til en avklaring i slutten av oktober. 

Organisasjonene som er en del av stevningen til SLU har i hele prosessen signalisert vilje til å fortsette arbeidet med å finne en løsning på hovedspørsmålet knyttet til pensjonsgivende variable tillegg. 
Så langt har Forsvaret avvist en videre dialog. 

Dette er sterkt beklagelig og kan bidra til at stadig flere vurderer å avslutte sitt arbeidsforhold i Forsvaret.  
 


Kontaktperson

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238