Status i de lokale lønnsforhandlingene

Lønnsoppgjøret nærmer seg slutten for de fleste DIFer og etaterGod fremdrift

Flere DIFer har allerede avsluttet forhandlingene og det er god fremdrift i forhandlingene hos øvrige. Om alle kommer til enighet gjenstår å se.

Kun arbeidsgiver skal informere om resultatet

Det er arbeidsgiver som skal informere om resultatet av lønnsoppgjøret. Her vil det nok være variasjoner i hvordan informasjonen formidles til den enkelte. Hvis dere har spørsmål om resultatet skal disse stilles til arbeidsgiver. Hvis det er forhold som er uklare eller dere ikke opplever å få nødvendige svar, ta kontakt med din tillitsvalgt.

Virkning fra 1. juli 2018

Oppgjøret skal være ferdig innen 31 okt. 2018. De som får en lønnsendring vil få dette med virkning fra 1 juli. 2018.
Utbetaling til den enkelte vil tentativt komme som et hyggelig tillegg på desember lønn, forutsatt at FPVS/PLA får grunnlaget fra DIF i tide.

Vi får en del spørsmål knyttet til forhandlingene på Akademikeravtalen. Akademikerne er i en bruddsituasjon sentralt, og bruddprotokoll foreligger. Bruddet omhandler uenighet i forhold til antall medlemmer som skal være på deres avtale. Inntil videre er det derfor uavklart når medlemmer på Akademikeravtalen får sine tillegg utbetalt.