Søknadsfrist for BFO stipend er gått ut

31. August var siste søknadsdag, etter det vil ikke nye stipendsøknader blir behandlet.Søknadsfrist utløpt

31. august var søknadsfristen for stipendsøknader til skoleåret 2019-2020. Søknader levert senere enn 31. august vil dessverre ikke bli realitetsbehandlet. Det vil komme en ny søknadsperiode for skoleåret 2020-2021.