Slik får du høyere lønn

Oppdatering 21. sept: Fristen for å levere lønnskrav elektronisk er nå ute, men du har fortsatt noen muligheter. Les mer.Oppdatering 21. september
Fristen for å levere elektroniske lønnskrav gjennom linken sendt ut på mail gikk ut ved midnatt den 20. sept. Ønsker du fortsatt å levere inn krav må du ta forbindelse med din Hovedtillitsvalgte i BFO direkte. Oppdatering 7. september
De sentrale parter ble mandag enige om å delegere fullmakten til å gjennomføre årets lokale forhandlinger ved den enkelte DIF. Hvor mye som vil bli delegert og den videre tidsplan er så langt ikke formelt avklart.
Neste forhandlingsmøte mellom de sentrale parter vil bli gjennomført tentativt i uke 38.
BFO vil samle sine tillitsvalgte til en egen gjennomgang av den videre prosessen 12-14 september. Oppdatering 5. september
Cirka 700 av BFOs medlemmer har så langt levert inn krav, gjennom vårt elektroniske system tilsendt på mail. Vi oppfordrer spesielt våre yngre medlemmer til også å levere inn lønnskrav. Oppdatering tirsdag 9. august kl 13:00:
Innen kl 14:00 idag, tirsdag, bør du som er medlem ha fått en SMS fra BFO, der blant annet din registrerte epostadresse står listet. Kontrollér denne for feil.
Opprinnelig artikkel 8. august: Slik vil prosessen foregå: Første formelle oppstartsmøte er satt til 25. august. Der vil normalt forhandlingsgrunnlaget, pottens størrelse og tidsplan med overordnede kravfrister bli fastsatt. Deretter vil forhandlingene starte i løpet av september. Det første forhandlingsmøtet vil normalt fastsette overordnede krav, retningslinjer og fordeling av potten. Virkningstidspunktet for forhandlingsresultatet er 1. juli og forhandlingene skal være avsluttet senest 30. november. Hva gjør jeg som BFO-medlem? Også i år får BFOs medlemmer anledning til å fremme sitt lønnskrav elektronisk. Alle BFOs tjenestegjørende medlemmer vil i løpet av uke 34 (22.-28.aug) motta en e-post med nærmere informasjon om fremgangsmåte. Krigsskolekadetter skal ikke levere individuelle krav, men vil bli behandlet sentralt i forhold til eventuelle gruppejusteringer. BFO sender mail til den adressen du har registrert i medlemssystemet. Er du usikker på hvilken mail som er registrert, logg inn på https://minside.bfo.no. (Brukernavn er ditt fødselsnummer, 11 siffer). Bør jeg fremme krav? Kontakt din arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller hovedtillitsvalgt (HTV) hvis du lurer på hva som er gjeldende lønnspolicy der du jobber, eller har konkrete spørsmål om kravskjema og gjennomføringen av forhandlingene i din DIF. Hvis du leverer inn et krav er det verste som kan skje at det enten blir avvist eller ikke kan prioriteres i forhandlingene. Med andre ord - du må selv levere inn krav for å delta i forhandlingene. Lokal lønn - noen generelle forhold det er viktig å kjenne til BFOs tillitsvalgte har ved de siste lønnsoppgjørene fokusert på viktigheten av at alle DIFer har en lokal lønnspolitikk som skal være grunnlaget og fundamentet for de lokale forhandlingene. Når du skal fremme ditt krav er det en fordel å kjenne til innholdet i denne. Den får du tilgang til ved å kontakte din ATV eller HTV. Noen av lønnspolitikkene er også å finne på BFOs hjemmesider her, eller på Forsvarets intranett. De fleste DIFer har i dag etablert en lønnspolicy det er enighet om. For BFO er det helt avgjørende at alle grupper militært personell blir ivaretatt, også personell uten stilling (PUS) og øvrig personell i midlertidige stillinger. Ny militær ordning har også medført et behov for partene ved den enkelte DIF til å oppdatere og i nødvendig grad revidere sine lønnspolitikker. Dette arbeidet er nå i gang ved de fleste avdelinger. For BFO vil det være viktig at partene nå tar i bruk de muligheter som ligger i det nye fremforhandlede lønnssystemet. Fristen for å fremme individuelle lønnskrav vil bli angitt i informasjonen du mottar i løpet av uke 34. Hvis du ikke har mottatt mail fra oss i løpet av uke 34 ber vi deg ta kontakt med BFO på .(JavaScript must be enabled to view this email address)/*';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]=' 111';l[5]=' 110';l[6]=' 46';l[7]=' 111';l[8]=' 102';l[9]=' 98';l[10]=' 64';l[11]=' 116';l[12]=' 115';l[13]=' 111';l[14]=' 112';l[15]='>';l[16]='\"';l[17]=' 111';l[18]=' 110';l[19]=' 46';l[20]=' 111';l[21]=' 102';l[22]=' 98';l[23]=' 64';l[24]=' 116';l[25]=' 115';l[26]=' 111';l[27]=' 112';l[28]=':';l[29]='o';l[30]='t';l[31]='l';l[32]='i';l[33]='a';l[34]='m';l[35]='\"';l[36]='=';l[37]='f';l[38]='e';l[39]='r';l[40]='h';l[41]='a ';l[42]='<';for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == ' ') output += "&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"; else output += unescape(l[i]);}document.getElementById('eeEncEmail_ZJgmcPAGmS').innerHTML = output;/*]]>*/ eller å ringe oss på 23 10 02 20 (08-15). Årets forhandlingspott Årets lokale oppgjør har en ramme på 1,5 % av lønnsmassen. Dette utgjør over halvparten av årets totale lønnsoppgjør. Mer om det Statlige oppgjøret kan du lese her. To avtaler - to forhandlinger
Med bakgrunn i årets Statlige oppgjør, og inngåelse av to Hovedtariffavtaler, blir det i år et noe annerledes utgangspunkt for gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene. BFO og de øvrige organisasjonene gjennomførte i juni et uformelt møte med Forsvarsstaben for en nærmere klargjøring av dette. Det som er helt klart er at de to avtalene vil bli forhandlet hver for seg, der vi med den største avtalen også vil forhandle om lønnsmassen til de uorganiserte. Saksbehandlere på sentralt nivå i BFO er forhandlingslederne Lars Omberg og Even Mølmshaug.