Skoletilleggsaken - en oppdatering

Saken pågår fortsatt og her er siste oppdatering.Juridisk vurdering

Det vises til tidligere informasjon sendt den enkelte i løpet av 2019 og øvrig sakshistorikk.

BFO har nå foretatt en ytterligere juridisk vurdering av de innkomne sakene. Som en følge av den juridiske gjennomgangen vil BFO fremme en anmodning om ytterligere tilsvar fra FD . Her vil det bli anmodet om utfyllende og individuelle tilsvar på et utvalg saker som vi mener det er grunnlag for eventuelt å gå videre med.

Hvilken virkning dette vil kunne gi for det totale antall saker vil det inntil videre ikke være mulig å gi et utfyllende svar på.

Videre prosess

Den videre saksgangen vil medføre at prosessen fortsetter utover høsten.

Ytterligere informasjon vil bli gitt når FD har gitt sitt tilsvar.