Skoletillegget - nytt krav fra organisasjonene

BFO, NOF og KOL har fremsendt skriv til FST er vi krever at oppsigelsen av særavtalen må kjennes ugyldig.FST har ensidig sagt opp “Avtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler” med virkning fra 1. mai 2016.
Se tidligere artikkel på bfo.no her: Gryende opprør blant ansatte ved Forsvarets skoler, 15. februar, oppdatert 17. mars. De militære tjenestemannsorganisasjonene har stått samlet bak kravet om ny avtale, men dette har så langt blitt avvist av FST. Organisasjonene har nå fremsendt et skriv til FST der vi krever at oppsigelsen av avtalen må kjennes ugyldig. Dette med bakgrunn i at formkravene til oppsigelsen ikke er oppfylt, jmf Tjenestetvistloven §12. Organisasjonene krever derfor at avtalen videreføres, i første omgang til 1. mai 2017. Les skrivet her: Ugyldig-oppsigelse-Særavtale-om-særskilt-tillegg-for-arbeidstiden-for-militære-arbeidstakere-ved-Forsvarets-skoler.pdf Mer informasjon følger på bfo.no så fort det foreligger noe nytt i denne saken. BFOs saksbehandler i denne saken er forhandlingsleder Lars Omberg.