Skoletillegget

BFO og NOF tar saken til retten!Rettens vei

BFO og NOF tar saken til retten! Det omhandler en særavtale for militært ansatte ved Forsvarets skoler. Saken har vi tidligere omtalt som skoletilleggssaken. Denne saken berører over 400 militært ansatte BFO og NOF medlemmer.

Forsvaret sa opp avtalen i januar 2016 til bortfall fra 1. mai 2016. Tillegget som fulgte av avtalen er senere forlenget frem til 31.07.17. BFO og de øvrige organisasjonene var uenige i grunnlaget for at avtalen skal opphøre.

BFO og øvrige organisasjoner har fulgt opp denne saken siden 2016 med både Forsvaret og Forsvarsdepartementet i en egen prosess uten at dette har ført frem. 
 
BFO og NOF sine hovedkrav har vært at de som eide stillinger som faller inn under avtalen om skoletillegg, skulle bibeholde tillegget så lenge de sitter i den aktuelle stillingen, også etter 31.07 2017. 

Leder BFO Jens B. Jahren

Dette dreier seg blant annet om prinsippet om individuell ettervirkning av tariffavtale for de ansatte, sier Leder BFO Jens B. Jahren. BFO og NOF støtter sine medlemmer med å ta saken til retten. 

Vi vil oppdatere den enkelte berørte når det foreligger ny informasjon utover høsten.

For informasjon om saken, ta kontakt med Lars Omberg/ Forhandlingsleder. 


Kontaktperson

Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238