Skatt på pendlerreiser

Ytterligere et tiltak som bidrar til at Forsvarets ansatte slutter?Innført skatt på refundert beløp!

Det å være godkjent pendler i Forsvaret har inntil nylig vært en relativt grei tilværelse. Litt avhengig av hvilken sivil status den enkelte har hatt har man fått dekket reiser av arbeidsgiver uten at dette har vært skattlagt. Stor var derfor overraskelsen for mange av våre pendlere når de kunne lese en melding på Intranettet og i sin FIF at det har blitt innført skatt på refundert beløp på pendlerutgifter som overstiger 97 000,- (har du fått refundert 120 000,- vil du måtte betale skatt av differansen mellom 97 000,- og 120 000,- dvs 23 000,-) En kort melding fra FPVS/PLA som sier at det er gjort endringer i skatteloven og skattebetalingsloven er det eneste som sies.

BFO var ikke kjent med denne endringen men har etter undersøkelser funnet at forslag om denne endringen ble lagt fram ifm Statsbudsjettet høsten 2018, og vedtatt mvf. 1. januar 2019. At vi først får kjennskap til dette nå i juni skyldes at de første som nådde «grensen» på 97 000,- fikk ekstra skattetrekk ifm juni lønnskjøring. For de med pendlerutgifter opp mot 250 000,- i året, så vil økt skatt kunne bli opp mot 70 000 kr.

Økt belastning på Forsvarets personell!

BFO kan ikke se at dette er noe annet enn ytterligere enn belastning for Forsvarets personell. Personell som allerede er underlagt et beordring-/disponeringssystem som gjør at de ikke kan velge fritt hvor de skal tjenestegjøre. Få tjenestesteder med mangelfullt eller ikke tilfredsstillende botilbud som gjør at mange ikke har noe annet alternativ enn bli pendler.

Over 500 er berørt i Forsvaret

BFO har nå tatt opp dette med arbeidsgiver da vi som fagorganisasjon ikke kan påvirke skattelovgivningen, men vi forventer at Forsvarsdepartementet og FST nå adresserer denne «bomben» med god argumentasjon om hvor negativt dette treffer forsvarspersonell med et tjenesteforhold som ingen øvrige arbeidstakere i Norge har. At denne «skattesmellen» vil bidra til at ståtiden avtar ytterligere, og sannsynligvis i økende grad, at kritisk personell velger å avslutte sitt arbeidsforhold i Forsvaret, er vi ikke i tvil om. FD og FST må nå snarest iverksette nødvendige tiltak for å motvirke konsekvensene av denne beskatningen.


Kontaktpersoner

Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Grethe Bergersen
Forhandlingsleder Tariff
990 96 521
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238
Lars Omberg
Forhandlingsleder Tariff
920 91 238