Siste kull etter gammel modell

Tradisjonen tro var BFO tilstede når 35 kadetter ble tilbakelevert til Forsvaret, etter fullført kvalifiseringskurs. Odøling stakk av med den gjeve prisen - beste kadett.Tradisjonen tro var BFO til stede under uteksamineringen av Krigsskolens grunnleggende offiserskurs (eller KSKVK). Dette var siste kullet som skal gå en fem måneders tilpasset utdanning – i fremtiden skal man følge hele første året ved den normerte krigsskoleutdanningen.

Graduasjon Krigsskolens kvalifiseringskurs 1-2018
Årets kull var preget av kadetter fra alle forsvarsgrener, mangefasettert bakgrunn, stor læringsvilje og skyhøy innsats. Dette, som Krigsskolesjefen sa det, «var også synlig gjennom vitnemålsresultatene».

35 kadetter tilbakeleveres til Forsvaret

Nå ble 35 kadetter «tilbakelevert» til hele Forsvaret – med bedre kunnskap enn når de kom 3. januar 2018. Læringsmålene er nådd.

Beste kadett

Beste kadett ble en Odøling. Kadett Mattis Nordquist ble uteksaminert med «A» i snitt og fikk både rosende ord og et synlig bevis på sin innsats gjennom overrekkelsen av Sjef Hærens pris for beste kadett. Dette var vel fortjent og fortjener respekt!

Kadett Mattis Bråten Nordqvist ble beste kadett
Her overrekker sjef Hæren, Odin Johannessen, det synlige beviset til beste kadett, Mattis Nordquist. BFO mener å kunne antyde at det ut fra bildet kan virke som at hærsjefen er noe mer bekvem med situasjonen enn den lett overraskede kadetten. Kadett Nordquist fikk "A" i snitt gjennom utdanningen.
Kadett Mattis Bråten Nordqvist ble beste kadett
Kadett Mattis Nordquist kom seg raskt i gjenge igjen etter den gledelige påskjønnelsen fra hærsjefen. Han snakket varmt om utdanningen, og ikke minst sitt hjemsted, Odalen. - Dere vet, det var en "saying" fra krigen i Odalen om at det var større sjanse for å bli drept for å holde en tale, enn å bli skutt av tyskerne, startet Nyquist til lett humring fra salen. Kullet har nylig tilbragt tid i nettopp Odalen over en lengre øvelse, til Nordqvists store glede.

BFO gratulerer

BFO gratulerer årets kull! Og retter en stor takk til Krigsskolen som nå kan gi Forsvaret 35 ansatte som vil bidra til å utvikle avdelingene videre!

Lykke til!