Seier for Innsatsstyrkene i Heimevernet - Del 2

Dommen i tingretten er endelig klar, Lars Bugge Aarset har vunnet frem med sitt krav om feriepenger!HV Innsatsstyrke har krav på feriepenger!

SAKEN OPPDATERT:

Etter avtale med Forsvarets personell og lønnsadministrasjon er vi blitt enige om at krav ikke skal fremsendes foreløpig. Hvis dommen blir stående (ikke anket) vil det bli foretatt en helhetsvurdering ift alt HV-innsats personell som har krav på feriepenger. Etter at denne vurderingen er gjennomført vil det komme informasjon om hvorvidt den enkelte skal sende krav, alternativt at Forsvaret v/PLA går igjennom alle utbetalinger til innsatstyrkene og på dette grunnlag utbetale feriepenger.


Lars Bugge Aarset (soldat i Innsatsstyrkene ) som tidligere fikk medhold av Ombudsmannen i Forsvaret om at tjeneste i HV-Innsatsstyrke skal utløse feriepenger har vunnet nok et slag mot Forsvaret. Saken har etter Ombudsmannens uttalelse vært i Forliksråd, hvor Bugge Aarset fikk medhold i sitt krav, hvorpå Staten krevde saken avvist. Når saken ikke ble avvist så krevde Staten saken opp for Tingretten og nå er dommen endelig klar.

Lars Bugge Aarset har vunnet frem med sitt krav om feriepenger også i Tingretten

BFO kan bare rose Bugge Aarset for hans «guts» i denne saken. Han har nå i tre ulike «instanser» fått medhold i sitt krav om feriepenger, og det gjenstår nå å se om Staten anker saken videre.

Uansett så vil BFO anbefale alle sine medlemmer i HV-innsatsstyrke om å fremme skriftlig krav om etterbetaling av feriepenger fra sitt respektive HV-distrikt.

BFO vil så snart vi vet noe mer om sakens utvikling holde dere oppdatert.