Salget av Tollbugata 10

Den gamle krigsskolen har fått en prislapp på 40 millioner kronerDen gamle krigsskolen kan bli din for 40 mill

Forsvarsdepartementet (FD) har bestemt at Den Gamle Krigsskole Tollbugata 10 (T-10) i Oslo skal 
avhendes/selges. Salgssummen er 40 millioner kroner. Denne historiske bygningen fra 1600-tallet, 
har vært i Krigsskolens hender siden 1802. Bygningen er selvfølgelig fredet, og bruken derfor veldig begrenset 
for eventuelle potensielle kjøpere. 

Den gamle krigsskolen

Krigsskolens Venner har dannet en stiftelse som med innsamlede midler har prøvd å få FD med på en 
avtale om å overta bygningen, og drive den videre forretningsmessig i henhold til en fremlagt forretningsplan 
for bruken av bygget. FD har forkastet dette, og prøver nå å selge dette historiske rokokko-paleet i kvadraturet 
i sentrum av Oslo. 

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier det vil skaffe 40 millioner til økt operativ evne i Forsvaret. BFO er av 
den oppfatning at 40 millioner kroner er forsvinnende lite penger i den store sammenheng, og at salgssummen 
ikke vil øke operativ evne nevneverdig. Vi er av den grunn svært negative til et salg av T-10, og er glad for den 
brede pressedekningen denne saken har fått, samt støtte fra flere partier på Stortinget, Riksantikvar, Byantikvar, 
og ikke minst fra Oslo kommune, mot et salg av T-10.