Regjeringen angriper partssamarbeidet

Regjeringen angriper partssamarbeidet når de nå foreslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser, sier YS-leder Erik Kollerud.  Regjeringen angriper partssamarbeidet

– Regjeringen angriper partssamarbeidet når de nå foreslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser, sier YS-leder Erik Kollerud.  

– I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om å komme tilbake til en pensjonsløsning for de med særaldersgrense. Nå legger regjeringen ensidig frem et forslag for Stortinget, som ikke er diskutert med partene. Det er et brudd på avtalen, poengterer Kollerud.

Han synes også det er påfallende at regjeringen velger å utfordre samarbeidet i en krisetid.

– Vi har hele tiden ønsket en konstruktiv dialog om dette temaet, som berører veldig mange av våre medlemmer. At regjeringen velger å fremme dette forslaget nå, etter et år hvor vi til fulle har sett hvor verdifullt partssamarbeidet er, er oppsiktsvekkende. Mange av de som omfattes av særaldersgrensene er også blant de yrkesgruppene som virkelig har stått i front i kampen mot pandemien, minner Kollerud om.

YS-lederen mener regjeringen underspiller konsekvensene av forslaget.

– Arbeidsministeren fremhever at det skal være helt frivillig å gå av, eller å fortsette å jobbe, men vet inderlig godt at dette vil få konsekvenser for pensjonen til de som berøres av ordningen. Dette er første steg på veien mot en reell avvikling av særaldergrensene, sier Kollerud.

Han peker på at særaldersgrensene dels er satt for å ivareta samfunnssikkerheten og forsvarlig utføring av viktige samfunnsoppdrag.

–  Det er hensynet til samfunnet og til innbyggerne som må være det avgjørende, sier Kollerud.

Kilde: YS.no

BFO Støtter YS

Regjeringen angriper partssamarbeidet og kjører over den avtalen som ble inngått i 2018 for de som har særalder.
Selv om den framlagte proposisjonen ikke omhandler Forvaret og den aldersgrensen som ligger i Forsvarsloven. Dette har Forsvarsdepartementet en egen prosess på. Det er helt avgjørende at ansatte i Forsvaret nå ikke kommer dårligere ut en andre grupper i samfunnet på det tidspunktet pensjonsalder nås! Den usikkerheten som ligger i særalder og pensjon må avklares for våre medlemmer.

- Vi har en klar forventing at FD nå involverer organisasjonene i det videre arbeidet med særalder i Forsvaret, sier ledelsen i BFO. 

Statens pensjonsfond 2021

Klikk her for pressekonferanse hvor Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger frem årets stortingsmelding om Statens Pensjonsfond 9.april. 


Kontakt

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377