Rapport om personellsituasjonen i Forsvaret

Rekruttering, kompetanse og digitaliseringFjorårets fagmilitære råd var tydelig på at personell og cyber var to viktige innsatsfaktorer som burde styrkes uavhengig av hvilket strukturalternativ (A-D) politisk ledelse ville lande på.

Svendsen-utvalget leverte før sommeren sin rapport om hvordan Forsvaret kan styrke rekruttering og kompetanse gjennom samarbeid med sivil sektor, og hvordan samarbeidet kan styrkes innenfor totalforsvarsrammen. Nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret legges frem 16. oktober.

UTSYN (forum for norsk utenriks-og sikkerhetspolitikk) har i den anledning sammenfattet en rapport om personellsituasjonen i Forsvaret, inkludert det sikkerhetspolitiske bakteppet, den nasjonale konteksten og behovsbildet. Hva er de ulike utfordringene og mulighetene knyttet til organisering, rekruttering, ståtid og kontakt mellom folk og forsvar i en totalforsvarskontekst?

Rapporten er ikke uttømmende, men bidrar forhåpentligvis til å gi et godt situasjonsbilde og kommer med noen forslag til anbefalinger for å redusere noen av sårbarhetene for både Forsvaret og samfunnet forøvrig i tiden som kommer.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Befalets Fellesorganisasjon, NTL Forsvar, Parat forsvar, Fellesforbundet og Norges offisers- og spesialistforbund.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202