Personell i Forsvaret

En ressurs eller kostnad?Arendalsuka i Oslo

Samtale mellom Ekspedisjonssjef i FD V Kjersti Klæbo og HR direktør i Forsvaret Tom Simonsen og Leder BFO Jens B Jahren og Leder Parat F Johan Hovde.

De siste 7 årene er det iverksatt omfattende reformer innen personellområdet. Ordning for militært tilsatte (OMT) er iverksatt, utdanning er redusert og lagt om og HR organisasjonen er redusert. Det er over lang tid vært lagt et betydelig press på effektivisering hvor mange av tiltakene treffer de ansatte. Incentiver er satt under press og det er ikke vært mulig å utvikle nye.

Samtidig er det et ønske om rekruttere bedre og beholde personell lengre.

Hvordan møter de iverksette tiltakene målsettingene om økt evne til å rekruttere og beholde? Og hvordan er egentlig samhandlingen mellom organisasjonene i Forsvaret som arbeidsgiver?