Paneldebatt: Forsvarets utvikling, ivaretar dagens Langtidsplan behovet?

Noen år ut i gjeldene langtidsplan som har tittelen kampkraft og bærekraft er debatten rundt utviklingen av Forsvaret fortsatt sterk.Paneldebatt

Paneldebatt: Forsvarets utvikling i dag og i framtiden.

Noen år ut i gjeldene langtidsplan som har tittelen kampkraft og bærekraft er debatten rundt utviklingen av Forsvaret fortsatt sterk. Til tross for store investeringer er det mange kritiske røster til hvor robust Forsvar vi har. 

Målsetting om å nå 2% av BNP til Forsvaret kan nå kun skimtes og framstår ikke som en tydelig forpliktelse. Hvordan vil dette prege de kommende planene?

Debatten sendes direkte!

Medvirkende:
Frank Bakke Jensen, forsvarsminister, Regjeringen/Høyre
Liv Signe Navarsete, stortingsrepresntant, Senterpartiet
Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant/leder utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
Terje Svabø, debattleder

Direktesendt paneldebatt

Ser grafikken feil ut? Klikk her for å laste den inn på nytt.


Kontaktpersoner

Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Rune Rudberg
Nestleder
934 20 377
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653
Viggo Holm
Leder Kommunikasjonsavdelingen
400 36 653