Opptak til krigsskolene og Cyberingeniørhøgskolen

Opptaket klart, BFO eneste organisasjon i begge opptaksrådene.235 kadetter med tilbud om plass

Søndag 28. juni ble det tatt opp 40 kadetter til ingeniørstudier ved Cyberingeniørhøgskolen på Jørstadmoen. Fredag 3. juli ble det tatt opp ytterligere 195 kadetter til krigsskolene. BFO var eneste organisasjon som deltok i begge opptaksrådene.

Opptak - en viktig prosess

Opptak til Forsvarets utdanninger er en svært viktig prosess som har konsekvenser for vår sikkerhet de neste 35 årene. Dette er fremtidens ledere som skal sørge for at du og jeg sover godt hver natt. Bevisstheten om dette er nok varierende blant de som får tilbudet, men alvoret vil forhåpentligvis bli tydelig gjennom tre års utdanning og med et gjennomgående fokus på det profesjonsvalget man tar gjennom å akseptere plassen.

For den militære høgskoleutdanningen er så uendelig mye mer enn tre års studier – du blir en del av en profesjon som forvalter liv og død. Ditt eget, dine kollegaers og dine motstanderes.

Derfor er også seleksjonen den beste i Norge og står ikke tilbake for seleksjonen i noe annet land.

Årets opptak

Årets opptak ble gjennomført med tilpasninger for Covid-19. Imidlertid ble det ikke gjort kvalitative endringer. Kandidatene ble kalt inn i tre puljer og hadde vesentlig mindre tid i garnison enn tidligere, intervjuene ble gjennomført etter feltperioden og for enkelte ble også denne noe kortere enn normalt. Når opptaksrådet ble satt, var det kvalifiserte kandidater til alle plasser og ingen av kadettene ble tatt opp med forbehold om nye tester. Nytt av året var at fysiske tester nå var en «Bestått/ ikke bestått»-vurdering, og den fysiske robustheten kom som en vurdering av kandidatenes prestasjoner gjennom feltperioden.

Denne løsningen i organisering har gitt merarbeid for de administrative funksjonene rundt FOS, mens andre har opplevd en jevnere strøm av kandidater. Det vil derfor bli gjennomført en evaluering i etterkant for å se på hvordan man kan finne den beste gjennomføringsmetoden for fremtiden.


Kalde fakta

Søkere til FOS: 2530 / 665*

Innkalte til FOS: 1204 / 253*

Møtte til FOS: 500 / 129*

Tilbudt plass
KS: 92
SKSK: 69
LKSK: 34
CIS: 40

* Kvinnelige søkere og kandidater

I tillegg til disse ble det tatt opp 15 kadetter til GOK (grunnleggende offiserskurs) 4. juni. Dette er ansatte som skal følge flere moduler i utdanningen ved Krigsskolen og Sjøkrigsskolen i 2020/ 2021.

Inntakskvalitet og skjær i sjøen

Det er en økning i «inntakskvalitet» på alle de indikatorene man kan benytte for å måle dette, og – til tross for en svak nedgang fra foregående (sammenlignbare) FOS-opptak, det er gledelig at hele 74 prosent av kadettene har tidligere militær tjenesteerfaring. Kvinneandelen har også økt sett opp mot foregående opptak.

Så er det noen skjær i sjøen.

Det er tydelig at rekrutteringen og attraktiviteten for «Grunnleggende offiserspåbygning» er en utfordring. Alle krigsskoler opplever dette, og man underproduserer kompetanse som Forsvaret har behov for. Totalt var det 25 plasser tilgjengelig, og man sitter igjen med 9 kadetter. Det er et sammensatt bilde, men her må man nok endre innretning på studiet, rettighetene, rekrutteringen og tidspunktet for seleksjon. Fordi Forsvaret vil ikke bli videreutviklet uten tilgang på kompetansen som var ønsket eller «bestilt».

Det er også tydelig at det er forskjellige oppfatninger av behovet for kompetansepåfyll. Gapet er mellom Forsvarsstabens analyser og behovet på bakken – presentert fra Nivå 2. Dette har BFO påpekt i mange år – det underproduseres på alle utdanninger i Forsvaret, og nå begynner dette å bli smertefullt der ute. Det er derfor også forunderlig at FST/HR sier nei til å omdisponere ledige kadettplasser fra «GOP» til andre linjer med kvalifiserte søkere (og ja, jeg vet at det er forskjell på ett og tre års studier, og at det er forskjellige kompetansebehov som ligger til grunn for den opprinnelige fordelingen), da risikoen ved å overprodusere militære ledere (offiserer eller befal) er uendelig mye mindre enn å underprodusere.

Overdreven tro på egne matematiske modeller

Nå virker det som om FST/HR har en overdreven tro på egne matematiske analyser, og skal tvinge «terrenget til å stemme med kartet» - det er en vanskelig operasjon.

Men mulig ved hjelp av bulldoser og dynamitt.

Gratulerer med plass!

BFO ønsker alle nye kadetter velkommen til en utfordrende utdanning som leder dere frem til et profesjonsyrke fullt av muligheter og utfordringer!

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907