Oppdatering lokal lønn

Avklares tidligst i uke 43/44Det er planlagt nye møter med arbeidsgiver i uke 42 og 43. Det er fortsatt flere viktige spørsmål som må avklares før partene kan gå videre i de lokale forhandlingene, blant annet om hva som skal inngå som pensjonsgivende inntekt, herunder hvilke av de variable tillegg som skal være pensjonsgivende. 

Det vil derfor ikke komme en endelig avklaring om blant annet delegering til DIF før uke 43/44.

Ingen formelle prosesser rundt HTA 2.5.1 lokal lønn i DIF, herunder forberedende møte, kan starte før forhandlingene sentralt er endelig gjennomført.

BFO kommer tilbake med mer informasjon etter møtene med arbeidsgiver i løpet av uke 43.