Ny ledelse i YS

YS-kongressen har i dag valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.Venter store oppgaver

Den nyvalgte ledertrioen er klare på at det det venter store oppgaver i årene fremover.

- Det nye arbeidslivet omfatter så mye. Vi er helt sikre på at det vil handle mye om kompetanse. Derfor vil kompetanse stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier Kollerud.

- Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier Kollerud og får støtte av de to andre.

- Vår ambisjon er å styrke YS som hovedorganisasjon gjennom å utvikle samarbeidet internt i YS på en bedre måte, sier Skjæggerud.

Styrke det organiserte arbeidslivet

- Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Vi er sikre på at allerede påbegynte utviklingsprosjekter og nye som kommer til de neste årene, vil bidra til det. Vår oppgave blir å holde oversikt og bidra til så godt samarbeid som mulig, sier han.

De tre er svært opptatt av å styrke det organiserte arbeidslivet.

En godt fornøyd trio etter valget. Foto: Siv M Bjell / YS Media

- Å hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Slik opprettholder vi en god balanse mellom kapitalens interesser og menneskers interesser, og et robust og sunt samfunn, preget av likeverd og tillit sier Monica A. Paulsen.

Samspill gir oss styrke

- BFO har god tro på den nye ledertrioen. Styrkingen av politisk ledelse ved frikjøp av også 1. nestleder er riktig vei å gå. Det vil gi en kraft i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen, sier Leder BFO i en kommentar


Kontaktpersoner

Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202
Jens Jahren
Leder BFO
930 05 202